Investiciniai rodikliai

Akcijos rinkos kainos ir pardavimo pajamų koeficientas (P/S)

Akcijos rinkos kainos ir pardavimo pajamų koeficientas (P/S ratio) yra vienas iš pagalbinių rodiklių, kurie padeda vertinti įmonės akcijas, jų pelningumą, efektyvumą ir perspektyvumą. Šio koeficiento dydis parodo kiek rinkos dalyvis sutinka mokėti už vieną įmonės pardavimų eurą pirkdamas šios įmonės akcijas. Koeficientas naudojamas greta kitų, tokių kaip akcijos rinkos kainos (P/E ratio), akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas (Price to CF ratio). Rodiklis naudingas tuo, kad jis stebinčia jį parodo rinkos požiūrį į konkrečios įmonės pardavimų perspektyvas išreikšdamas tai akcijos kainos dydžiu. Rodiklis svarbus tiek investuotojams tie akcijų savininkams. Kaip ir daugumai rodikliui šiam galioja taisyklė, kad atskirai paimtas jis mažai ko vertas.
 
Skaityti daugiau ...

Akcijos rinkos kainos ir grynojo pelno koeficientas (P/E)

Akcijos rinkos kainos ir grynojo pelno koeficientas (Price to earnings ratio, P/E) populiarus rodiklis ir ne veltui. Šis rodiklis palygina kiek akcijai tenka grynojo įmonės pelno, o vienas iš pagrindinių investuotojų siekis ir yra pelnas, tame tarpe ir grynasis, kadangi iš jo įmonė turi teisę skirti dividendus. Rodiklis gali būti paskaičiuotas dviem būdais. Pirmas – kapitalizacija dalinama iš grynojo pelno, antras kuomet akcijos rinkos kainą daliname iš vienai akcijai tenkančio grynojo pelno. Investuotojas pagal šį rodiklį gali paskaičiuoti (bent jau pagal ankstesnius periodus) kiek galėtų jo vienas investuotas litas uždirbti grynojo pelno.
 
Skaityti daugiau ...

Akcijos buhalterinės vertės koeficientas (BVPS)

Akcijos buhalterinės vertės koeficientas (Book value of equity per share, BV, BVPS)  palygina įmonės akcijų skaičių su įmonėje apskaitomu nuosavo kapitalo dydžiu. Kitaip pasakius parodo kiek vienai akcijai tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis naudingas įmonės akcininkams kurie žinodami jį lengvai galis nustatyti kokia įmonės nuosavybės dalis litais priklauso jiems. Lygiai taip pat investuotojas gali paskaičiuoti kokia įmonės nuosavo kapitalo dalis litais teks jam. Žinoma apskaitinė nuosavybės vertė yra daugiau teorinė nei praktinė (be to priklauso nuo įmonės apskaitininkų / buhalterių gebėjimų teisingai atlikti savo darbą), bet tikrai šį skaičių verta žinoti. Naudinga, o ir įdomu, šį koeficientą pavyzdžiui palyginti akcijos rinkos kaina. Vertinant akcijų vertę būtina naudotis ir kitais rodikliais kurie naudojami šiam tikslui.
 
Skaityti daugiau ...

Akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas

Akcijos / srautų santykis arba akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas (Price to cash flow ratio) rodo kiek vienam akcijos kainos eurui tenka įmonės veiklos pinigų srauto. Rodiklis panašus į ženkliai populiaresnį akcijos rinkos kainos ir grynojo pelno koeficientą (P/E ratio). Skirtingai nuo P/E skaičiuojant šį rodiklį vietoje grynojo pelno dydžio imamas veiklos pinigų srautų dydis. Pinigų srautų dydis parodo platesnį įmonės veiklos vaizdą nei grynasis pelnas, taigi šis rodiklis naudojamas vertinant investicijų atsiperkamumą ir efektyvumą, ir visu pirma svarbus investitoriams. Apskaičiavimas gali būti atliekamas dalinant akcijos rinkos kainą iš veiklos pinigų srauto tenkančio vienai akcijai.
 
Skaityti daugiau ...

Dividendų pelningumo koeficientas (dividend yeld)

Dividendų pelningumo koeficientas (Dividend yield) parodo investicijų į įmonės akcijas pelningumą, kuris skaičiuojamas pagal pasirinktos dienos įmonės akcijų kursą, dažniausiai tai dividendų paskelbimo diena. Paprasčiau pasakius koeficientas parodo kiek dividendų eurais tenka vienam akcijos eurui (rinkos kainos).  Akivaizdu, kad labiausiai šis rodiklis domina esamus ir būsimus įmonės akcininkus. Rodiklį galime priskirti grupei rodiklių, kurių reikšmė kuo didesnė tuo geresnė. Nulinė rodiklio reikšmė rodo, kad įmonė neišmoka dividendų. Šį koeficientą galima paskaičiuoti ir dividendus tenkančius vienai akcijai padalinant iš akcijos rinkos kainos.
 
Skaityti daugiau ...

Dividendų išmokėjimo koeficientas (dividend payout)

Dividendų (dividendo) mokėjimo koeficientas vadinamas ir dividendų išmokėjimo koeficientas (Dividend payout ratio) svarbus rodiklis esamiems ir būsimiems akcininkams, kadangi parodo kokia grynojo pelno dalis tenka dividendams.  Šį rodiklį galima paskaičiuoti ir vienos akcijos dividendus padalinant iš akcijos pelno, rezultatas bus tas pats. Šio rodiklio istorinės reikšmės, bei galimos prognozės ypač domina ketinančius investuoti į įmonės akcijas.
 
Skaityti daugiau ...

Įmonės vertės ir EBITDA santykis (EV multiple)

Įmonės vertės ir EBITDA santykis (Enterprise value multiple). Koeficientas parodo, kiek investuotojas pasirengęs sumokėti už vieną įmonės uždirbtą EBITDA eurą ir paskaičiuojamas kaip santykis tarp įmonės vertės ir EBITDA dydžio.  Įmones vertės dydį galite paskaičiuoti čia (Įmonės vertė). Taip pat įmonės vertė dar naudojama paskaičiuojant tokius rodiklius kaip įmonės vertės ir pardavimų santykis (EV / Sales) bei  įmonės vertės ir EBIT santykis.
 
Skaityti daugiau ...

Įmonės vertė (EV)

Įmonės vertė (Enterprise value) tai dydis kuris naudojamas siekiant įvertinti įmonės, kaip vientiso objekto, vertę, o tai yra svarbu kuomet siekiama įsigyti visą įmonę. Tam, kad suskaičiuoti įmonės vertę reikia žinoti jos kapitalizaciją, skolas ir pinigus (pinigai ir jų ekvivalentai). Formulę rasite žemiau. Matome, kad šis būdas ne toks tiesmukiškas įmonės kainos apskaičiavimo atvejas negu kuomet turime įmonės kapitalizacijos dydį. Jis apima daugiau sudedamųjų elementų reikalingų apskaičiuoti dydį. Norime atkreipti dėmesį, kad apskaičiuojant įmonės vertę nereikia atimti mažumos dalies ar įmonės privilegijuotųjų akcijų.
 
Skaityti daugiau ...

Kapitalizacija (market capitalization)

Rinkos kapitalizacija (market capitalization) arba trumpiau kapitalizacija yra svarbus rinkos dydis. Kuomet mes šnekame apie konkrečią įmonę, tai reiškia dydį, kuris yra lygus įmonės akcijų kiekiui padaugintam iš pasirinkto laiko momento akcijos rinkos kainos. Tai paprastas bet kartu ir fundamentalus rodiklis. Tam tikru aspektu jis parodo, kiek verta įmonė. Kadangi vienas dydžių yra akcijos rinkos kainą, tai mes lengvai galime palyginti įmonės vertę skirtingais laiko momentais, o bandydami įspėti būsimą akcijos rinkos kainą galime apskaičiuoti kartu ir būsimą įmonės rinkos vertę.
 
Skaityti daugiau ...

P/E pelno augimo rodiklis (PEG)

P/E pelno augimo arba trumpiau PEG rodiklis (PEG ratio) dažnai naudojamas vertinant investicijų į įmonę galimybes ar jų esamą efektyvumą. Rodiklis skaičiuojamas lyginant du kitus rodiklius, kurie ir patys atskirai paimti, yra reikšmingi investicinių rodiklių grupėje. Tai akcijos rinkos kainos ir grynojo pelno koeficientas (P/E), kuris labai svarbus analizuojant įmonės akcijų kainą, ir kitas - EPS augimo, dar vadinamas vienos akcijos pelno augimo koeficientu, parodo, kaip per analizuojamą laikotarpį (dažniausiai metai) pakito pelno tenkančio akcijai dydis. Neigimas šio koeficiento dydis rodo, kad pelnas vienai akcijai per praėjusį periodą mažėjo. Taigi analizuodami įmonės akcijų kainą nepamirškime pasiskaičiuoti PEG rodiklio.
 
Skaityti daugiau ...

Akcijos tikrosios vertės koeficientas (P/BV)

Akcijos tikrosios vertės koeficientas (Price book value ratio) reikalingas tam ,kas sužinoti, kaip rinka vertina įmonės akcijas. Jis lengvai suprantamas, kadangi parodo kiek rinkoje reiktų sumokėti už vieną įmonės nuosavo kapitalo eurą. Tai svarbu ketinant investuoti į įmonės akcijas, taip pat naudinga ir esamam įmonės bendrasavininkui sekti kaip kinta šio rodiklio reikšmė, kadangi tai parodo kaip sėkmingai (ar nesėkmingai) jis yra investavęs. Verta žinoti, kad šis rodiklis turi ir konservatyvią paskaičiavimo versiją (kure rasite čia: Akcijos tikrosios vertės koeficientas (konsevatyvi versija)). Duomenys šiam rodikliui paskaičiuoti randami įmonės balansinėje ataskaitoje ir vertybinių popierių rinkos informaciniuose pranešimuose.
 
Skaityti daugiau ...

Akcijos tikrosios vertės koeficientas (konsevatyvi versija)

Akcijos tikrosios vertės koeficientas (Price book value ratio) reikalingas tam ,kas sužinoti, kaip rinka vertina įmonės akcijas. Jis lengvai suprantamas, kadangi parodo kiek rinkoje reiktų sumokėti už vieną įmonės nuosavo kapitalo eurą. Tai svarbu ketinant investuoti į įmonės akcijas, taip pat naudinga ir esamam įmonės bendrasavininkui sekti kaip kinta šio rodiklio reikšmė, kadangi tai parodo kaip sėkmingai (ar nesėkmingai) jis yra investavęs. Verta žinoti, kad šis rodiklis turi ir konservatyvią paskaičiavimo versiją (kurią rasite čia: Akcijos tikrosios vertės koeficientas (P/BV)). Duomenys šiam rodikliui paskaičiuoti randami įmonės balansinėje ataskaitoje ir vertybinių popierių rinkos informaciniuose pranešimuose.
 
Skaityti daugiau ...

Pelno tenkančio vienai akcijai koeficientas (EPS)

Pelnas tenkantis vienai akcijai (EPS, Earnings per share) vienas iš populiariausių ir dažniausiai naudojamų finansinių rodiklių. Rodiklis priskiriamas investicinių (vertės) rodiklių grupei, be abejo ir naudingas esamiems ir būsimiems investuotojams, asmenims dirbantiems akcijų ir su jomis susijusių vertybinių popierių srityje. Jis paprastas ir aiškus įmonės pelningumo (akcininko atžvilgiu) rodiklis. EPS rodiklį populiaru pateikti įmonės veiklos rezultatų apžvalgoje, lyginti su kitų įmonių pelno tenkančio vienai akcijai rodikliu. Tik šio palyginimo metu nepamirškime perskaičiuoti rodiklio, apskaičiuodami kiek grynojo pelno tenka vienam akcijos nominalios (ar rinkos) vertės litui, kadangi akcijų nominalios (ar rinkos) vertės gali skirtis. Vertinant rodiklį galioja taisyklė, kuo jo reikšmė didesnė tuo geriau. Tiesa, būtina atkreipti dėmesį, kad skirtingose veiklos šakose EPS rodikliai gali stipriai skirtis.
 
Skaityti daugiau ...

Veiklos pinigų srauto tenkančio vienai akcijai koeficientas

Veiklos pinigų srautas tenkantis vienai akcijai svarbi informacija investuotojui, kuri parodo įmonės veiklos sugeneruotą pinigų srautą tenkanti investicijoms į įmonės akcijas. Šis (Cash earnings per share) koeficientas kartu su pelno tenkančio vienai akcijai koeficientu (EPS) sudaro šaunų rodiklių duetą vertinant įmonės veiklos efektyvumą galutinio rezultato atžvilgiu. Skirtumas nuo EPS koeficiento tame, kad skaičiavimo metu naudojame veiklos pinigų srauto apimti, o ne grynojo pelno dydį.
 
Skaityti daugiau ...