Veiklos pinigų srauto tenkančio vienai akcijai koeficientas

Veiklos pinigų srautas tenkantis vienai akcijai svarbi informacija investuotojui, kuri parodo įmonės veiklos sugeneruotą pinigų srautą tenkanti investicijoms į įmonės akcijas. Šis (Cash earnings per share) koeficientas kartu su pelno tenkančio vienai akcijai koeficientu (EPS) sudaro šaunų rodiklių duetą vertinant įmonės veiklos efektyvumą galutinio rezultato atžvilgiu. Skirtumas nuo EPS koeficiento tame, kad skaičiavimo metu naudojame veiklos pinigų srauto apimti, o ne grynojo pelno dydį.
 
Duomenis šiam koeficientui paskaičiuoti rasite pinigų srautų ir nuosavo kapitalo ataskaitose. Naudinga šį rodiklį palyginti su kitų įmonių analogišku rodikliu, tai dar viena priežastis, kodėl jis aktualus investuotojams. Lygindami skirtingų įmonių veiklos pinigų srauto tenkančio vienai akcijai dydį reikia nepamiršti, kad skirtingų įmonių akcijų nominalios vertės gali skirtis. Šiuo atveju galima rodiklį perskaičiuoti – paskaičiuojant kiek pinigų srauto tenką vienam akcijos nominalios (ar rinkos) vertės eurui. Didesnė rodiklio reikšmė rodo didesnį veiklos pinigų kiekį, taigi kuo reikšmė didesnė tuo geriau.
 
 
Pavyzdyje matome, kad 1’500 įmonės akcijų tenka 250’000 eurų dydžio veiklos pinigų srautas kas reiškia, kad viena akcijai tenka beveik 167  eurai veiklos pinigų srauto.
 
 


 

 

 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.