Akcijos buhalterinės vertės koeficientas (BVPS)

Akcijos buhalterinės vertės koeficientas (Book value of equity per share, BV, BVPS)  palygina įmonės akcijų skaičių su įmonėje apskaitomu nuosavo kapitalo dydžiu. Kitaip pasakius parodo kiek vienai akcijai tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis naudingas įmonės akcininkams kurie žinodami jį lengvai galis nustatyti kokia įmonės nuosavybės dalis litais priklauso jiems. Lygiai taip pat investuotojas gali paskaičiuoti kokia įmonės nuosavo kapitalo dalis litais teks jam. Žinoma apskaitinė nuosavybės vertė yra daugiau teorinė nei praktinė (be to priklauso nuo įmonės apskaitininkų / buhalterių gebėjimų teisingai atlikti savo darbą), bet tikrai šį skaičių verta žinoti. Naudinga, o ir įdomu, šį koeficientą pavyzdžiui palyginti akcijos rinkos kaina. Vertinant akcijų vertę būtina naudotis ir kitais rodikliais kurie naudojami šiam tikslui.
 
 
Aukščiau pateiktame pavyzdyje mes apskaičiavome, kad įmonė kurios nuosavas kapitalas 200000 eurų, o akcijų skaičius yra 1500 vienetų, vienai akcijai tenka 133 (133.33) eurai nuosavo kapitalo.
 
 


 

 

 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.