Apyvartinis kapitalas (NWC)

Apyvartinis kapitalas dar vadinamas ir likvidžiu kapitalu (working capital, net working capital, NWC) čia suprantamas kaip įmonės finansinis rodiklis parodantis skirtumą tarp trumpalakio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų. Taigi tai skirtumas tarp dviejų finansinių dydžių kurie lengvai randami įmonės balansinėje ataskaitoje. Turime pastebėti, kad tai įprastas plačioje vartosenoje termino supratimas. Atkreipkime dėmesį į tai, kad be “working capital” ar “net working capital” sąvokų dar naudojama ir “gross working capital” sąvoka, kuri į lietuvių kalbą taip pat verčiama kaip apyvartinis kapitalas. Bet dėmesio - šis apyvartinis kapitalas (gross working capital) yra ne skirtumas tarp minėtų aukščiau dydžių, bet visas įmonės turimas trumpalaikis turtas. Todėl esant abejonėms visada pasiaiškinkite koks apyvartinio kapitalo apibrėžimas naudojamas konkrečiu atveju.
 
Apyvartinis kapitalas labai populiarus ir naudingas rodiklis dažnai naudojamas vertinant ir analizuojant įmonės veiklą. Kartu su kitais finansiniais rodikliais apyvartinio kapitalo dydis parodo, kaip sėkmingai įmonė naudojasi trumpalaikiu turtu ir kaip jį finansuoja trumpalaikiais įsipareigojimais. Apyvartinio kapitalo dydis yra dažnai randamas finansinėse ataskaitose ar patikros išvadose, kitoje finansinėje informacijoje apie įmonę. Jis svarbus įrankis įmonės valdyme bei įdomus įmonės akcininkams. Labai svarbu rasti tinkamą įmonei apyvartinio kapitalo dydį, kadangi pernelyg didelis reikš neefektyvų resursų panaudojimą, o mažas mokumo problemas. Visuotinai pripažinta, kad negatyvus apyvartinio kapitalo dydis nėra toleruotinas įmonės veikloje.

Negatyvus apyvartinio kapitalo dydis vertinamas kaip ženkli rizika, jog įmonė gali nesugebėti vykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus, savu ruožtu tai gali įtakoti ir kitų įsipareigojimų ir skolų saugumą. Svarbios ir apyvartinio kapitalo dydžio kitimo tendencijos laike, pastovus jo mažėjimas gali būti ženklas jog įmonė susiduria su mokumo problemomis. Žinoma tai gali būti ir ženklas, kad įmonės vadovybė pradėjo efektyviau naudoti lėšas. Taigi reguliariai stebėti įmonės apyvartinio kapitalo dydį yra naudinga.
 
Apyvartinis kapitalas (NWC)  = trumpalaikis turtas - trumpalaikiai įsipareigojimai
 
Skirtumas, 2’500’000 eurų, tarp įmonės trumpalaikio turto ir trumpalsikių įsipareigojimų greičiausiai yra ženkliai per didelis.
 
 


 

 

Daugiau šioje kategorijoje: Absoliutaus likvidumo rodiklis »

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.