Absoliutaus likvidumo rodiklis

Absoliutus likvidumo rodiklis -  vadinimas ir absoliutaus likvidumo pinigais rodikliu ar absoliutaus likvidumo rodikliu (Cash ratio), parodo įmonės gebėjimą vykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus. Duomenys reikalingi šiam rodikliui paskaičiuoti lengvai randami balansinėje ataskaitoje.
 
Rodiklis palygindamas likvidžiausius aktyvus (pinigai ir pinigams prilygintos lėšos) su trumpalaikėmis skolomis leidžia pamatyti įmonės sugebėjimą per labai trumpą laiką padengti savo trumpalaikes skolas. Taigi šis rodiklis vertina daugiau hipotetinę, nei realią situaciją, todėl greičiausiai tarp likvidumo rodiklių grupėje yra mažiausiai svarbus. Daugelis įmonių vengia turėti aukštą šio rodiklio reikšmę, kadangi tai rodo neefektyvų piniginių lėšų panaudojimą, o tai nenaudinga tiek įmonės vadovybei, tiek jos savininkams. Todėl praktikoje šiuo rodikliu vadovaujamasi retai ir jis dažniausiai naudojamas įmonės finansų fundamentalioje analizėje. Pastaroji aktuali potencialiems investuotojams ar pirkėjams. Tai gali būti ir įmonės audito sudedamoji dalis.

Nėra griežtų normų šio rodiklio dydžiui. Vyrauja nuostata, kad jis turi atitikti įmonės interesus. Tam tikrai atvejais galioja nuostata, kad šis rodiklis neturėtų būti mažesnis kaip 0.2. Visgi bet kuriuo atveju jo nereikėtų vertinti atsietai nuo kitų rodiklių. Kaip minėjome aukšta rodiklio reikšmė gali rodyti silpną įmonės finansų ir pinigų srautų valdymą.
 
 
130’000 eurai piniginių lėšų tenkantys 6’556’000 eurams trumpalaikių įsipareigojimų rodo, kad įmonė praktiškai bet kuriuo metu gali gražinti tik 2 centus iš pareikalautos grąžinti 1 euro dydžio trumpalaikės skolos nepritraukdama papildomų lėšų. Trumpalaikiai įsipareigojimai tai įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti 12 mėnesių bėgyje, o pinigai ir jų ekvivalentai tai likvidžiausia įmonės turto dalis apimanti grynus ir sąskaitinius pinigus bankuose, bei kitas jiems prilygintas lėšas.
 
 


 

 

 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.