Bendrasis likvidumo rodiklis

Bendrasis likvidumo koeficientas (Current Ratio) dažnai nuo angliško žodžio “current” dar vadinamas ir einamuoju likvidumo koeficientu naudojamas įvertinti galimybes trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kartu su kritinio likvidumo koeficientu tai vieni dažniausiai analizėje naudojamų likvidumo grupės dydžių. Duomenys reikalingi šiam rodikliui paskaičiuoti randami balansinėje ataskaitoje. Kaip ir sako rodiklio pavadinimo žodis, tai bendriausias šios grupės rodiklis, kuris vieną su kitu lygina labai stambias ir bendras įmonės turto ir įsipareigojimų straipsnių grupes. Skaičiuojant jį trumpalaikis turtas dalinamas iš trumpalaikių įsipareigojimų. Svarbu žinoti, kad paskaičiuoto rodiklio rezultatas neatspindi trumpalaikio turto kokybės. Todėl siekiant tikslesnių rezultatų arba turint pagrįstų abejonių būtina trumpalaikio turto analizė. Kaip ir kiti likvidumo grupės rodikliai, taip ir šis svarbiausias yra įmonės kreditoriams, ypač trumpalaikiams, kadangi parodo įmonės gebėjimą vykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus. Labai svarbu šiuos rodiklius vertinti lyginant vieną su kitu, ypač kritinio likvidumo rodiklį su bendruoju.
 
Skaitoma, kad kuomet bendrojo likvidumo koeficiento reikšmė svyruoja tarp 1 ir 2 įmonės likvidumas yra saugus. Mažesnė rodiklio reikšmė gali kelti stiprių abejonių dėl įmonės likvidumo, o reikšmė viršijanti 2 gali kelti susimąstyti dėl to ar įmonėje efektyviai naudojamos apyvartines lėšas. Tačiau bendra taisyklė ta, kad vertinant likvidumo rodiklius reikia atsižvelgti į įmonės specifiką, bei visada kritiškai vertinti įmonės trumpalaikį turtą. Sakykim kuomet įmonė sugeba pirkėjus priversti greitai apmokėti už pirktas prekes, o iš tiekėjų išsireikalauti ženklių mokėjimų atidėjimų, tai bendrasis likvidumo rodiklis gali būti žemas, bet tai nereikš ypatingos grėsmės įmonės likvidumui. Tačiau iš kitos pusės įmonės atsargose gali būti daug nelikvidžių prekių, o tarp pirkėjų skolų būti apskaitomos ir labai abejotinos skolos ir šiuo atveju nepaisant pozityvaus rodiklio įmonės likvidumas gali būti abejotinas ir kelti grėsmę jos kreditoriams.
 
 
Rodiklio dydis 0.89 rodo, kad įmonė turi 89 centus trumpalaikio turto, kurį gali panaudoti grąžindama 1 euro dydžio trumpalaikę skolą nepritraukdama papildomų lėšų. Trumpalaikiai įsipareigojimai tai įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti 12 mėnesių bėgyje, o trumpalaikis turtas tai turtas kuris kaip taisyklė realizuojamas metų bėgyje.
 
 


 

 

Daugiau šioje kategorijoje: « Kritinio likvidumo rodiklis

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.