Bendrasis pelningumo koeficientas

(Gross margin ratio), tą sako ir jo pavadinimas, yra vienas iš pradinių ir bendriausių šios grupės rodiklių. Skaičiuodami šį rodiklį mes naudojame du svarbius, įmonės veiklą apibūdinančius, parametrus, tai pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina. Šie du dydžiai parodo kiek buvo uždirbta (pardavimai, sales, revenue) ir kiek tam buvo išleista (savikaina, cost). Pardavimų savikaina (cost of goods sold, cost of sales) yra tos išleistos sumos kurios tiesiogiai siejamos su pardavimams vykdyti reikalingomis snaudomis, tokiu būdu administracinės, marketingo ir kitos netiesioginės sąnaudos nėra įtraukiamos.
 
Koeficiento reikšmė, kuri gaunama bendrąjį pelną (gross margin) padalinus iš pardavimų pajamų, parodo kiek vienam pardavimų eurui tenka bendrojo pelno. Bendrasis pelnas apskaičiuojamas iš pardavimų atimant pardavimų savikainą. Pagal tokią formulę ir yra skaičiuojamas bendrojo pelningumo koeficientas (gross margin ratio). Rodiklis dažnai naudojamas lyginant įmonių, veikiančių toje pačioje šakoje, pelningumą. Taip pat jis naudojamas ir analizuojant konkrečios įmonės pelningumą. Tam lyginamos skirtingų periodų rodiklio reikšmės, stebimos įmonės veiklos efektyvumo kitimo tendencijos.
 

Pateiktame pavyzdyje matome, kad įmonė kurios pardavimai 4’171’00 eurai, o jų savikaina 2‘847‘000 eurai turi 31.7% bendrąjį pelningumą, kitaip sakant vienam įmonės pardavimų eurui tenka 32 centai bendrojo pelno.
 
 


 

 

 
{jcomments on}

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.