Įsiskolinimo koeficientas

Populiarus mokumo grupės rodiklis yra įsiskolinimo koeficientas (debt ratio), pažodžiui verčiant iš anglų kalbos vadinamas skolos rodikliu. Šis rodiklis skaičiuojamas palyginant įmonės skolas (įsipareigojimus) su įmonės turtu, taigi šį rodiklį galime taip pat vadinti ir struktūros rodikliu, kuris palygina sumas esančias skirtingose balanso pusėse. Visos įmonės skolos padalinamos iš viso įmonės turimo turto, tokiu būdu gaunamas skaičius, kurio reikšmė sako kiek 1-nam įmonės disponuojamo turto eurui tenka skolų. Taigi atskleidžiama proporcija tarp skolų ir turto. Vertinant reikšmę procentais, mes sužinosime kokia dalis turto yra finansuota iš skolintų lėšų. Šis koeficientas naudojamas analizuojant įmonės kapitalo struktūrą, vertinant įmonės veiklos finansinę riziką, kuri yra susijusi su skolintų lėšų naudojimu. Akivaizdu, kad kuo rodiklio reikšmė didesnė, tuo labiau nerimauja įmonės kreditoriai, kuo ji žemesnė tuo jie ramesni, nes jų paskolintam litui apdrausti tenka didesnės turto sumos.
 

Plačiąja prasme manoma, kad rodiklio reikšmė virš 0.7 yra bloga, o kuomet ji neviršija 0.5 gera. Pasikartosime, maža rodiklio reikšmė rodo, kad skolos labiau padengtos turtu, taigi turint mažą šio rodiklio reikmę yra lengviau gauti paskolų, nei su aukšta rodiklio reikšme. Žemiau pateiktas paskaičiavimas rodo, kad 1-nam įmonės turto eurui tenka 0.58 skolų, arba kitaip pasakius 58% turto yra finansuoti skolintomis lėšomis.
 


 

Mokumo rodikliai:Bendrasis mokumo rodiklis; ► Skolos - nuosavybės rodiklis; ► Manevringumo koeficientas.

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.