Finansinių rodiklių skaičiuoklės

Finansiniai rodikliai gali būti tiek absoliutūs tiek santykiniai ir jų rezultatų žinojimas yra labai svarbus analizuojant įmonės būklę. Nesvarbu kokio dydžio yra įmonė, norėdama sėkmingai konkuruoti rinkoje ji privalo skaičiuoti savo finansinius rodiklius bei analizuoti jų rezultatus. Žemiau mes pateikiame septynias finansinių rodiklių grupes, kur, pasirinkę jus dominantį rodiklį, galėsite lengvai suskaičiuoti jo rezultatą ir sužinoti pastarojo reikšmę.


   • Sverto rodikliai

Veiklos pinigų srautų ir skolų santykio rodiklis; ► Skolos santykis su EBITDA pelnu; Turto ir nuosavybės santykis; ► Palūkanų padengimo koeficientas; ► Nuosavybės koeficientas; ► Kapitalizacijos rodiklis; ► Grynoji vertė; ► Pastovus kapitalo;Auksinės balanso taisyklės; Finansinės priklausomybės; Pastovaus finansavimo; Nuosavybės koncentracijos; Ilgalaikių skolų - nuosavybės

   • Likvidumo rodikliai

Bendrasis likvidumas; Kritinis likvidumas; Absoliutus likvidumas; Apyvartinis kapitalas

   • Mokumo rodikliai

Bendrasis mokumas; Skolos - nuosavybės; Įsiskolinimas; Manevringumas

   • Pelningumo rodikliai

Efektyvi pelno mokesčio norma; ► Pelnas prieš apmokestinimą (EBT); ► Veiklos pelnas tenkantis turtui; ► Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją; ► Pelnas tenkantis ilgalaikei skolai; ► Veiklos pelnas arba pelnas prieš palūkanas ir mokesčius; ► Bendrasis pelningumas; ► Pelningumas prieš apmokestinimą;Grynasis pelningumas;Veiklos (EBIT) pelningumas; EBITDA pelningumas; Turto (ROA) pelningumas; ► Pastovaus kapitalo (ROCE) pelningumas; Nuosavo kapitalo (ROE) pelningumas;Investicijų (ROI) pelningumas

   • Apyvartumo rodikliai

Ilglaikio turto apyvartumas; ► Nuosavo kapitalo apyvartumas; ► Pardavimai tenkantys vienam darbuotojui; ► Pinigų ciklas; ► Pirkėjų skolų apyvartumas; ► Atsargų apyvartumo;Atsargų apyvartumas dienomis; ►  Pirkėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumas; ► Skolų tiekėjams apyvartumo dienomis koeficientas; Turto apyvartumas; ► Apyvartinio kapitalo apyvartumas

   • Investiciniai rodikliai

Balansinė įmonės vertė; ► Dividendų padengimo rodiklis; ► Vienos akcijos pelno augimo koeficientas; ► Veiklos pinigų srauto tenkančio vienai akcijai koeficientas; ► Pelno tenkančio vienai akcijai koeficientas; ► PEG (P/E pelno augimo) rodiklis; ► Akcijos tikrosios vertės koeficientas; ► Įmonės vertės ir pardavimų santykio koeficientas; ► Įmonės vertės ir EBITDA santykis; ► Įmonės vertės ir EBIT santykis; ► Įmonės vertė; ► Įmonės kapitalizacija arba įmonės rinkos vertė; ► Dividendų tenkančių vienai akcijai koeficientas; ► Dividendų pelningumo koeficientas; ► Dividendų išmokėjimo koeficientas; ► Akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas; ► Akcijos buhalterinė vertė; Akcijos tikroji vertė;  ► Akcijos rinkos kainos ir grynojo pelno koeficientas (P/E); Akcijos rinkos kainos ir pardavimo pajamų koeficientas (P/S)

   • Bankroto prognozės

E. Altman'o Z rodiklis bankroto galimybei prognozuoti taikomas įmonėms neužsiimančioms gamybine veikla arba greito augimo įmonėms; ► E. Altman'o Z rodiklis bankroto galimybei prognozuoti taikomas gamybinio pobūdžio veiklos, bet ne greito augimo įmonėms; E. Altman'o Z rodiklis bankroto galimybei prognozuoti taikomas įmonėms kotiruojamoms biržoje, stambioms akcinėms bendrovėms; Springate modelio rodiklis bankroto galimybei prognozuoti.

   • Srauto rodikliai

Veiklos pinigų srautų ir trumpalaikių skolų santykis; ► Veiklos pinigų srautų ir skolų santykis; ► Veiklos pinigų srautų ir pardavimo pajamų santykis.