Kapitalizacijos rodiklis (Capitalization ratio)


Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Ilgalaikės skolos
Nuosavas kapitalas
Kapitalizacijos rodiklis (Capitalization ratio), %


Sverto rodikliai (Leverage Ratios) taip pat vadinami ir finansinio sverto rodikliais (Financial leverage ratios) parodo įmonės finansavimo šaltinius, jų įtaką įmonės veikla

Kapitalizacijos rodiklis, tai kapitalo struktūrą rodantis dydis, kartais priskiriamas ir skolų rodiklių (debt ratios) grupei. Norint jį paskaičiuoti, reikia žinoti įmonės nuosavo kapitalo dydį ir ilgalaikių skolų apimtį, šiuos dydžius randame balansinėje ataskaitoje. Rodiklio reikšmė parodo, kokia yra ilgalaikių skolų įtaka (jų dalis) įmonės kapitalo struktūroje (capital structure) arba kitaip pasakius kapitalizacijos (capitalization) lygį. Didesnė rodiklio reikšmė rodo didesnę ilgalaikių skolų svarbą (jų dalį) įmonės kapitalo struktūroje.

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Sverto rodikliai: Veiklos pinigų srautų ir skolų santykio rodiklis; Skolos santykis su EBITDA pelnu; Turto ir nuosavybės santykis; Palūkanų padengimo koeficientas; Nuosavybės koeficientas; Grynoji vertė; Pastovus kapitalo; Auksinės balanso taisyklės; Finansinės priklausomybės; Pastovaus finansavimo; Nuosavybės koncentracijos; Ilgalaikių skolų - nuosavybės

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.