Absoliutus likvidumo koeficientas


Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Trumpalaikis turtas
Trumpalaikės skolos 1
Atsargos 2
Per metus gautinos sumos
Absoliutus likvidumo koeficientas
 
Likvidumo rodikliai (Liquidity Ratios) parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė tuo įmonės gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, monė laikoma patikimesne. Įprastai yra skaičiuojami šie likvidumo rodikliai: bendrasis (current), kritinis (quick, acid test), absoliutus (absolute, cash). Šie rodikliai neretai dar priskiriami ir mokumo rodikliams. Likvidumas - Vertybinių popierių arba materialiųjų vertybių pavertimo (be žymių nuostolių iš anksto numatyta kaina) grynaisiais pinigais galimybė; įmonių, bankų sugebėjimas laiku atsiskaityti su partneriais.
 
Absoliutus likvidumo koeficientas (Absolute Ratio, Cash ratio) parodo įmonės sugebėjimą piniginėmis ar joms prilyginamomis lėšomis padengti trumpalaikius įsipareigojimus, faktiškai - kaip įmonė šiuo metu galėtų padengti visus trumpalaikius įsipareigojimus. Skaičiuojant šį rodiklį iš turto atimame ne tik atsargas, bet pirkėjų įsiskolinimą. Koeficiento dydis parodo kiek 1-nas trumpalaikių įsipareigojimų litas dengiamas pinigais ir jiems prilygintomis lėšomis.
 
1 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
2 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys.

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Likvidumo rodikliai: Bendrasis likvidumas; Kritinis likvidumas; Apyvartinis kapitalas

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.