Pelnas tenkantis ilgalaikei skolai


Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Grynasis pelnas
Ilgalaikės skolos
Pelnas tenkantis ilgalaikei skolai (ROD)


Pelningumo rodikliai (Profitability Ratios) gausi finansinių rodiklių grupė. Vieni populiariausių yra pardavimų, turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai. Turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai dažnai dar vadinami grąžos rodikliais. Rodikliai padeda savininkams/investuotojams įvertinti įmonės naudingumą.

Pelnas tenkantis ilgalaikei skolai (Return on debt, ROD), tai rodiklis kuris parodo kiek grynojo pelno tenka vienam ilgalaikės skolos litui. Dydžius rodikliui paskaičuoti rasite balansinėje ir pelno (nuostolio) ataskaitose. Ilgalaikės skolos, tai skolos ir įsipareigojimai, kurių grąžinimo terminas ilgesnis nei 12 mėnesių. Rodiklis naudojamas vertinant įmonės ilgalaikio mokumo perspektyvas.

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Pelningumo rodikliai: Efektyvi pelno mokesčio norma; Pelnas prieš apmokestinimą (EBT); Veiklos pelnas tenkantis turtui; Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją; Veiklos pelnas arba pelnas prieš palūkanas ir mokesčius; Bendrasis pelningumas; Pelningumas prieš apmokestinimą; Grynasis pelningumas; Veiklos (EBIT) pelningumas; EBITDA pelningumas; Turto (ROA) pelningumas; Pastovaus kapitalo (ROCE) pelningumas; Nuosavo kapitalo (ROE) pelningumas; Investicijų (ROI) pelningumas

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.