EBITDA


ŠI skaičiuoklė skirta EBITDA pelningumui suskaičiuoti.
Pelnas prieš apmokestinimą
Palūkanų sąnaudos 1
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2
Pardavimo pajamos
EBITDA pelningumas, %
 
Pelningumo rodikliai (Profitability Ratios) gausi finansinių rodiklių grupė. Vieni populiariausių yra pardavimų, turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai. Turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai dažnai dar vadinami grąžos rodikliais. Rodikliai padeda savininkams/investuotojams įvertinti įmonės naudingumą.
 
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) tai pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį. EBITDA leidžia labiau nei kiti pelno rodikliai palyginti skirtingų įmonių (net ir skirtingų šakų) pelno dydžius. EBITDA pelningumo (EBITDA to sales ratio, EBITDA margin) rodiklį galima būtų apibūdinti kaip įmonės gebėjimą apmokėti skolas ir sumokėti pelno mokestį bei vykdyti pagrindinę įmonės veiklą. Svarbus investitoriams (dėl galimybės lyginti skirtingas įmones), bankams ir kreditoriams. Manoma, kad gerai apibūdina vadovavimo efektyvumą.
 
Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį įmonės pelningumą. Žemiau 10 laikomas problemišku.
 
1 Palūkanų sąnaudos (sumokėtos palūkanos) standartinėje pelno (nuostolio) ataskaitoje nepateikiamos. Ją galite rasti pinigų srautų ataskaitoje (jei ji rengiama) arba tarp sąnaudų straipsnių Jūsų apskaitos sistemoje. Skaičiuojant veiklos pelną ar kitą rodiklį, kuriam paskaičiuoti yra reikalingos palūkanų sąnaudos, yra taikoma praktika, kad vietoj palūkanų sanaudų yra paimamas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Tai priimtina kuomet šio rezultato pagrindinė dalis yra būtent palūkanų sąnaudos.
 
2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos standartinėje pelno (nuostolio) ataskaitoje nepateikiamos. Jas galite rasti piningų srautų ataskaitoje (jei ji rengiama) arba tarp sąnaudų straipsnių Jūsų apskaitos sistemoje.
 
Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės teikia informaciją apie grynojo pelningumo koeficientą šalyje viso ir pagal atskiras ekonomines veiklas. Tai galite rasti departamento rodiklių duomenų bazės lentelėje M4030801. Nuoroda http://db1.stat.gov.lt/statbank

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Pelningumo rodikliai: Efektyvi pelno mokesčio norma; Pelnas prieš apmokestinimą (EBT); Veiklos pelnas tenkantis turtui; Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją; Pelnas tenkantis ilgalaikei skolai; Veiklos pelnas arba pelnas prieš palūkanas ir mokesčius; Bendrasis pelningumas; Pelningumas prieš apmokestinimą; Grynasis pelningumas; Veiklos (EBIT) pelningumas; Turto (ROA) pelningumas; Pastovaus kapitalo (ROCE) pelningumas; Nuosavo kapitalo (ROE) pelningumas; Investicijų (ROI) pelningumas

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.