Įmonės vertė

Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Kapitalizacija
Skolos
Pinigai ir jų ekvivalentai
Įmonės vertė (EV)
 


Investiciniai rodikliai (Investor Ratios, Capital Market Ratios) dar vadinami rinkos vertės ar kapitalo rinkos rodikliais parodo kiek įmonė vertinga kaip nuosavybės / investavimo objektas.

Įmonės vertė (Enterprise value) apskaičiuojama prie įmonės rinkos vertės (įmonės kapitalizacija) pridedant įmonės skolas ir atimant pinigines lėšas (pinigai ir jų ekvivalentai). Skaičiuojant šį dydį gali būti imamos ne visos įmonės skolos, bet tik finansinės. Taip pat jei įmonėje apskaitoma mažumos dalis (minority interest), ar įmonė yra išleidusi privilegijuotąsias akcijas, šie dydžiai taip pat pliusuojami skaičiuojant EV (įmonės vertės) dydį. Įmonės rinkos vertės dydį (kapitalizaciją) galite paskaičiuoti (Įmonės kapitalizacija arba įmonės rinkos vertė)

Šį bei kitus finansinius rodiklius galėsite lengvai paskaičiuoti įsigiję mūsų metinių finansinių rezultatų analizės sistemą Auditum Ratio 100. Tai padaryti galite čia.

Rodiklio skaičiavimo formulę ir paaiškinimus anglų kalba galite surasti paspaudę nuorodą enterprise value definition.

Investiciniai rodikliai: Balansinė įmonės vertė; Dividendų padengimo rodiklis; Vienos akcijos pelno augimo keoficientas; Veiklos pinigų srauto tenkančio vienai akcijai koeficientas; Pelno tenkančio vienai akcijai koeficientas; PEG (P/E pelno augimo) rodiklis; Akcijos tikrosios vertės koeficientas; Įmonės vertės ir pardavimų santykio koeficientas; Įmonės vertės ir EBITDA santykis; Įmonės vertės ir EBIT santykis; Įmonės kapitalizacija arba įmonės rinkos vertė; Dividendų tenkančių vienai akcijai koeficientas; Dividendų pelningumo koeficientas; Dividendų išmokėjimo koeficientas; Akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas; Akcijos buhalterinė vertė; Akcijos tikroji vertė; Akcijos rinkos kainos ir grynojo pelno koeficientas (P/E); Akcijos rinkos kainos ir pardavimo pajamų koeficientas (P/S)

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.