Mylios į kilometrus


Ši skaičiuoklė skirta mylių į kilometrus ir atvirkščiai, kilometrų į mylias konvertavimui.

MYLIOS Į KILOMETRUS

Konvertuojamas ilgio vnt.
Konvertuojamo ilgio vnt. dydis
Kilometrai (km)
Mylios (mi)
 

Mylia - ilgio matavimo vienetas nepriklausantis SI sistemai (metrinė sistema). Mylia žymima simboliu mi. Tikslumo dėlei būtina pabrėžti, kad rašome apie Sausumos mylia, kuri naudojama Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje, Pietų Afrikoje ir kitose šalyse. Ji lygi 1609,344 m. Lietuvoje vartota iki 1918 (buvo lygi 7467,6 m). Taip pat naudojama Jūros mylia (jūrmylė). Ji vartojama tarptautinėje jūreivystėje ir aeronautikoje bei atitinka geografinio dienovidinio 45° geografinėje platumoje 1′ lanko ilgį – 1852,3 m. Nuo 1929 standartizuota tarptautinė jūrmylė (žymima nmi arba INM) yra 1852 m ilgio.

Kilometras - SI sistemos (metrinės sistemos) ilgio matavimo vienetas naudojamas didelių atstumų ilgiui apibrėžti. Kilometras žymimas simboliu km. Žodis sudurtinis, jame panaudotas priešdėlis kilo (žymima k), kuris yra SI sistemos priešdėlis, reiškiantis daugiklį 103 arba 1000 ir graikiškas žodis metron – matas.

Jei pirmoje skaičiuoklės eilutėje paliksite variantą „Mylios į km“, tai antroje eilutėje įrašę konvertuojamų (perskaičiuojamų) mylių kiekį (pvz.: 3) ir paspaudę mygtuką „Skaičiuoti“ trečioje eilutėje gausite rezultatą kilometrais (pvz.: 3 mylios atitinka 4,828 kilometro). Jei pirmoje skaičiuoklės eilutėje pasirinksite variantą „Km į mylias“, tai antroje eilutėje įrašę konvertuojamų (perskaičiuojamų) kilometrų kiekį (pvz.: 7) ir paspaudę mygtuką „Skaičiuoti“ ketvirtoje eilutėje gausite rezultatą myliomis (pvz.: 7 kilometrai atitinka 4,35 mylias).

Norėdami tarpusavyje konvertuoti daugiau ilgio matavimo vienetų, naudokitės ilgio matavimo vienetų skaičiuokle.

Rekomenduojamos skaičiuoklės:
 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.