Kategorijos:

      • Valstybė
      • ES parama
      • Finansai ir ekonomika
      • Vertybiniai popieriai
      • Lietuvių kalba
      • Kitos naudingos nuorodos


Nuorodos skirtos pagrindinėms valstybės institucijoms:

http://www.epaslaugos.lt/egovportal/appmanager/main/public
Elektroniniai valdžios vartai tai portalas skirtas elektroninių valstybės paslaugų teikimui įmonėms ir gyventojams. Čia Jūs galite neišeidami iš namų ar darbovietės sutvarkyti aibę reikalų.

http://www.is.lt/nuorodos/vis.php
Infostruktūra svetainėje Jus rasite nuorodas į valstybės institucijų (prezidentūra, seimas, vyriausybė, teismai, kitos atskaitingos seimui ar vyriausybei institucijos, kitos valstybės institucijos) tinklalapius.

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm
Lietuvos respublikos seimo dokumentų paieškos sistema patenkins Jūsų poreikį gauti informaciją apie įstatymus ir kitus teisės aktus.

http://www.valstybe.com/index.php
valstybe.com tai Lietuvos valstybinių institucijų duomenų bazė internete. Joje rasite informaciją apie viešuosius pirkimus, bankrotus ir varžytynes, aukcionus, darbą valstybės tarnyboje ir dar daug ko kito.

http://www.registrucentras.lt/apie/
tai įmonės, kuri tvarko 3 svarbius registrus – Juridinių asmenų, Nekilnojamo turto, ir Adresų registrą – tinklalapis. Čia Jūs galite rasti daug įvairios informacijos, bei pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, tam tarpe ir nemokamomis kaip – iki 100 viešų paieškų juridinių asmenų registre (bendri duomenys), iki 300 viešų paieškų nekilnojamo turto registre, vieša paieška adresų reigistre.
 

Nuorodos skirtos ES paramai:

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt
pagrindinė svetainė skirta ES struktūrinei paramai (kaip gauti, kas tai yra, projektai, administravimas).

http://www.cpva.lt/
Centrinė projektų valdymo agentūra tai ES paramą įgyvendinantį institucija (administruoja Europos Sąjungos, įvairių tarptautinių institucijų, valstybės, kitomis lėšomis finansuojamas programas bei projektus).

http://www.lvpa.lt/
Lietuvos verslo paramos agentūra tai ES paramą įgyvendinantį institucija (administruoja nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo,  mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti).

http://www.esf.lt/
Europos socialinio fondo agentūra tai ES paramą įgyvendinantį institucija (administruoja EPF/EIF, Equal, ESF programas, taip pat 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kuriai  skirta 3,158 mlrd. litų Europos Socialinio fondo paramos lėšų).

http://www.apva.lt/
Aplinkos projektų valdymo agentūra tai ES paramą įgyvendinantį institucija (administruoja aplinkosaugos projektus finansuojamus iš ES Sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų, taip pat toliau prižiūri, kaip vykdomi ISPA fondo finansuojami projektai).

http://www.tid.lt/lt/
Transporto investicijų direkcija tai ES paramą įgyvendinantį institucija (administruoja transporto infrastruktūros plėtros projektus, finansuojamus Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Europos regioninės plėtros fondo, 2007-2013 metų struktūrinės paramos fondų, TEN-T fondo bei Valstybės biudžeto lėšomis ir vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą).

http://www.invega.lt/
Europos socialinio fondo agentūra tai ES paramą įgyvendinantį institucija (INVEGA siekia tapti pripažintu SVV rizikos finansavimo ekspertu įgyvendinant valstybės SVV finansinės paramos politiką Lietuvoje).

http://www.lmt.lt/
Lietuvos mokslo taryba tai ES paramą įgyvendinantį institucija (įgyvendinti programinį – konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą, vykdomą iš valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų, pagal dvišales sutartis).
 

Nuorodos skirtos valstybės, įmonių, gyventojų finansams ir ekonomikai:

http://www.lb.lt/home/default.asp
čia Jūs visada sužinosite lito ir užsienio valiutų santykius, VILIBOR normas, o taip pat daug informacijos apie Lietuvos banką ir kredito įstaigas, Lietuvos ekonomikos apžvalgas, daug įvairios statistikos, pastovią rubriką Euro įvedimas Lietuvoje ir daug kitos finansinės ir monetarinės informacijos.

http://www.finmin.lt/web/finmin/home
čia Jūs sužinosite aktualius valstybės finansų duomenis (kaip ekonominiai rodikliai, nacionalinis biudžetas, valdžios skola ...).

http://www.stat.gov.lt/lt/
tai Statistikos departamento puslapis, kuriame Jūs rasite aibę reikalingų ar tiesiog įdomių duomenų apie Lietuvą, gyventojus, teritoriją. Nemaža dalis tarp jų bus finansiniai – ekonominiai.


Nuorodos skirtos Lietuvos vertybinių popierių rinkai:

http://www.lsc.lt/
tai vertybinių popierių priežiūros institucijos tinklalapis. Čia Jūs rasite informaciją apie vertybinių popierių rinkos dalyvius (emitentus, finansų maklerio įmones, pensijų ir investicinius fondus ...), patvirtintų prospektų sąrašą ir daug kitos informacijos.

http://www.csdl.lt/lt/index.php
Centrinio depozitoriumo puslapyje rasite informaciją apie nepriklausomą instituciją atsakinga už rinkos vertybinius popierius. Čia rasite duomenų bazes apie vertybinių popierių rinkos dalyvius (FMĮ, emitentus, valdymo įmones ...).

http://www.nasdaqomxbaltic.com
Lietuvoje veikianti NASDAQ OMX Vilnius birža yra didžiausios pasaulyje biržų operatorės Nasdaq OMX Group, Inc.  padalinys. Šiame tinklalapyje rasite įvairiausią informaciją apie operacijas su vertybiniais popieriais – prekybos rezultatus, kapitalizacijos dydį, aukcionus, indeksus ir daug ko kito.


Nuorodos skirtos mūsų mylimai lietuvių kalbai:

http://www.vlkk.lt/
tai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklapis skirtas lietuvių kalbai. Čia Jūs rasite terminų ir konsultacijų bankus kur galėsite pasitikrinti savo abejones dėl tam tikro žodžio vartojimo.

http://www.lki.lt/LKI_LT/
tai Lietuvių kalbos instituto tinklapis, kuriame rasite naudingus tokius naudingus žodynus kaip Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Lietuvių kalbos žodynas, Vietovardžių žodynas, taip pat tarmių archyvą, kalbos konsultacijų kompiuterinį banką ir daug kitos informacijos.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/www_tv.show?id=6904,1,30
tai Valstybinės kalbos inspekcijos internetinis puslapis, be kita ko čia sužinosite už ką galite būti nubausti pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 911 – 917  straipsnius. Taip pat rasite informaciją kaip yra sudaromi įmonių pavadinimai, susipažinsite su didžiųjų kalbos klaidų sąrašu, rasite įvairių kalbos patarimų.
 
 
Kitos naudingos nuorodos
 
išsamus ir švarus lituanikos žinynas, pirminis duomenų apie Lietuvą internete šaltinis

2 komentarai

 • alex
  alex 2010 m. rugpjūčio 19 d., Ketvirtadienis 10:47 Komentaro nuoroda

  konkrečiai tokių taisyklių nėra. Yra bendros archyvavimo taisyklės. vadovaujantis jomis rengiamos savos, jos apima ir DU. Ieškok Archyvo departamento saite dokumentų: Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė; Dokumentų
  rengimo ir įforminimo taisyklės; Raštvedybos taisyklės; Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir paskaitos taisyklės. To tikrai pakaks ;-) Šiaip DU ypatybės saugojimo terminai.

  Pranešti
 • Lina
  Lina 2010 m. rugpjūčio 13 d., Penktadienis 07:18 Komentaro nuoroda

  kur rasti D U archyvavimo taisykles?
  Ačiū

  Pranešti

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.