Pranešti apie komentarą

konkrečiai tokių taisyklių nėra. Yra bendros archyvavimo taisyklės. vadovaujantis jomis rengiamos savos, jos apima ir DU. Ieškok Archyvo departamento saite dokumentų: Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė; Dokumentų
rengimo ir įforminimo taisyklės; Raštvedybos taisyklės; Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir paskaitos taisyklės. To tikrai pakaks ;-) Šiaip DU ypatybės saugojimo terminai.