Trumpai apie Neapmokestinamą pajamų dydį (NPD)

Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikoje įsigaliojo tvarka, pagal kurią Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) priklauso nuo pajamų susijusių su darbo santykiais dydžio (toliau tekste darbo užmokestis). Priklausomybė iš pirmo žvilgsnio paprasta: kuo didesnės pajamos, tuo mažesnis Neapmokestinamas pajamų dydis. O nuo tam tikros pajamų sumos jis prilyginamas nuliui. Tiksliau išsireiškus, jo apskaičiavimo rezultatas gali duoti atsakymą – nulis, arba neigiamą reikšmę kuri nurodo, kad bus taikoma ne neigiamas NPD dydis, bet  nulinis. Ši tvarka lėmė išaugusią NPD reikšmę, nes jis skaičiuotinas ir kintamas.

Nuo minėtų metų kintamas yra ne tik NPD, bet ir Papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (arba PNPD). Abu šie dydžiai tiesiogiai susiję su tuo, kokia dalis darbo užmokesčio atiteks mums į rankas, t.y. bus išmokėta atskaičius privalomus mokesčius: Gyventojų pajamų (GPM) ir  Privalomojo sveikatos  draudimo (PSD). Šiuos dydžius bei jų taikymą reglamentuoja LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (GPMĮ) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos taisyklės. Šiuo metu galiojanti tvarka iš esmės nesikeičia nuo 2009 metų. Kadangi NPD taikomas tik su darbo užmokesčių (ar panašiais) susijusiais santykiais, todėl ši informacija naudinga tiek darbdaviams, tiek samdomiems asmenims, kuriems yra aktualus atlyginimo dydžio paskaičiavimas.

NPD apskaičiavimo principas siejasi su darbo užmokesčio dydžiu, kuris sako, kad augant pajamoms iš darbo užmokesčio išskaitomas mažesnis NPD, o nuo tam tikros ribos jis visai netaikomas. Nepamirškite, kad NPD taikomas tik vienoje darbovietėje. Reguliariai yra skaičiuojamas mėnesinis NPD, kuriam paskaičiuoti svarbios tris konstantos. Tiksliau šį NPD galima įvardinti, kaip NPD dydi, kuris yra taikomas konkrečiam asmeniui ir gali kisti nuo nulio iki maksimalaus taikomo NPD.

Pirma konstanta - tai NPD dydis. 2016 metais yra nustatytas pagrindinis 200 eurų dydžio NPD. Asmenims, kurių darbo užmokestis buvo tarp 200 ir 350 eurų taikomas maksimalus 200 eurų dydžio NPD. Kuomet darbo užmokestis buvo mažesnis, tai NPD dydis yra lygus šiam darbo užmokesčiui. Asmenims, kurių darbo užmokestis viršija 350 eurų skaičiuojant pritaikomą NPD dydį yra naudojama formulė, kurioje be NPD konstantos atsiranda dar dvi papildomos konstantos. Šiuo metu NPD dydis nėra siejamas su kokiu tai konkrečiu ekonominiu ar finansinių faktoriumi ir nustatomas nutarimų pagalba, kas gal būt ir nėra teisinga. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad maksimalus NPD dydis tam tikrais atvejai gali būti skirtingas (apie tai galite skaityti žemiau).

Antra konstanta, kuri naudojama formulėje, yra koeficientas, reguliuojantis NPD dydžio mažėjimo tempus priklausomai nuo gaunamo darbo užmokesčio dydžio sumos. Primename, kad formulė taikoma tuo atveju, kuomet darbo užmokestis viršija NPD dydį. Šiuo metu taikoma 0,34 dydžio konstanta, kuri nustatyta formulę patvirtinančiu nutarimu. Šios konstantos dydžio nustatymo metodikos mes neradome, todėl manome, kad ji nustatoma vadovaujantis plačiau neskelbiamais motyvais, kas yra negerai.

 Trečia konstanta naudojama apskaičiuojant dydį, mažinantį maksimalų NPD dydį. Šis dydis dabar yra lygus 350 eurų, ir jis yra atimamas iš darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio. Pakeitus LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo tam tikrus straipsnius, nuo 2016 metų šis koeficientas yra prilygintas minimaliai mėnesiniai algai (MMA). Anksčiau ši konstanta, kaip ir anksčiau minėtos dvi, buvo nustatoma atskiru nutarimu, keičiant naudojamą formulę. Galima teigti, kad šios konstantos prilyginimas MMA įneša daugiau prasmės į naudojamos formulės rezultatą. Žemiau galite matyti formulę, kuri taikoma nuo 2016 m. sausio 01 d.

Taigi taikomas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) yra lygus skaičiui, kuris gaunamas iš maksimalaus NPD atėmus skaičių, kuris lygus koeficientui 0.34 padaugintam iš skirtumo tarp darbo užmokesčio (DU) ir minimalios mėnesinės algos (MMA). Taigi nuo šių metų MMA kėlimas turės įtakos pritaikomo NPD dydžiui, tačiau ir toliau neįtakos paties NPD dydžio. Tai ypač svarbu prisiminti, nes daugumai darbuotojų kažkodėl MMA kėlimas dažniausiai asocijuojasi su NPD didėjimu. Deja, taip nėra. Pirmas žingsnis žengtas MMA sulyginant su trečiu koeficientu naudojamu formulėje. Bet mes palaikome tų specialistų nuomonę, kurie siūlo NPD dydį prilyginti MMA dydžiui, kas leistų supaprastinti, o tuo pačiu sumažinti darbo sąnaudas skirtas darbo užmokesčio paskaičiavimui.

Priminsime, kad yra dvi išimtys, esant kurioms taikomas didesnis NPD.  Jis taikomas asmenims:

  • kuriems nustatytas 0 – 25% darbingumo lygis, pensininkams – didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • kuriems nustatytas 30 – 55% darbingumo lygis, pensininkams – vidutinis specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

Sekantis mus dominantis dydis yra PNPD,  kuris taikomas gyventojams auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų. PNPD mokamas ir vyresniems vaikams kol jie baigia dienines bendrojo lavinimo mokyklas. PNPD dydis nustatomas kiekvienam vaikui. Iki 2014 metų pirmam vaikui buvo nustatomas skirtingas (mažesnis) PNPD dydis vėliau šie dydžiai suvienodinti. PNPD netaikomas vaikų globėjams, rūpintojams, nenuolatiniams Lietuvos gyventojams. Kaip taisyklė PNPD suma dalijama kiekvienam iš tėvų per pusę. Šiuo metu (2016 metai) galioja 120 eurų papildomas neapmokestinamas pajamų dydis.    

Tiek trumpai apie neapmokestinamus pajamų dydžius: NPD ir PNPD. Žemiau pateikiame konstantų naudojamų paskaičiuojant NPD kitimo dinamiką. Periodas, tai metai kuriais taikomos konstantos, NPD -  neapmokestinamas pajamų dydis, K1 – koeficientas, kuris reguliuoja NPD dydžio mažėjimo tempus priklausomai nuo gaunamo darbo užmokesčio dydžio sumos, K2 - dydis kuris yra atimamas iš darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio (šiuo metu prilygintas MMA).

1 priedas. NPD dinamiką 2009 – 2016 m.

PERIODAS

NPD

K1

K2

2016 m.

     200,00  €

0,34

     350,00  €

2015 m.

     166,00  €

0,26

     290,00  €

2014 m.

     165,08  €

0,26

     289,62  €

2013 m.

     136,12  €

0,20

     231,70  €

2012 m.

     136,12  €

0,20

     231,70  €

2011 m.

     136,12  €

0,20

     231,70  €

2010 m.

     136,12  €

0,20

     231,70  €

2009 m.

     136,12  €

0,20

     231,70  €

 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.