Atlyginimo skaičiuoklė. Naujovės 2019 metams

Pirmas šio teksto teiginys tikrai nenustebins nei buhalterių, nei finansininkų, nei kitų Lietuvos Respublikos piliečių, besidominančių mokesčiais: 2019 metais mokesčiai, susiję su darbo užmokesčiu vėl keičiasi. Mūsų svetainės lankytojai Atlyginimo skaičiuokle gali naudotis jau septintus metus. Visų finansinių metų pabaigoje tenka keisti skaičiavimo parametrus, kad naujus finansinius metus galėtume pasitikti su naujausius pakeitimus įstatymuose ir norminiuose aktuose atitinkančia darbo užmokesčio skaičiuokle.

Pokyčiai 2019 metais išsiskiria savo esmingumu ir kiekiu, t.y. iš esmės kinta mokesčių skaičiavimo logika, mokesčių dydžiai ir mokančių subjektų dalys. Nuo 2019 metų didžiąją mokesčių SODRAI dalį mokės ne darbdavys, bet pats darbuotojas. Būtina paaiškinti, kad techniškai pokyčių nebus, SODRAI priklausančias mokesčių sumas apskaičiuos ir pinigus perves darbdavys, tačiau šių mokesčių priskaitymas vyks iš esmės kitaip. Didžioji dalis mokesčių SODRAI bus išskaitoma iš darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio. Skubame nuraminti, kad mokestinių įstatymų pakeitimai užtikrina privaloma darbo užmokesčio padidinimą, todėl darbuotojų uždarbis tikrai nesumažės, net gi priešingai – bus nedidelis padidėjimas. Tiesiog bus pereita prie apskaitos modelio, pagal kurį mokesčiai SODRAI bus įskaičiuoti į darbuotojo darbo užmokestį, kuris reformos pradžioje bus privalomai padidintas baziniu koeficientu 1,289. Jeigu naudotis labiau įstatyminėmis formuluotėmis, tai būtų galima parašyti, kad nuo 2019 sausio1 d. keičiasi valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus tvarka, pagal kurią draudėjo (darbdavio) mokamų įmokų didesnioji dalis, t. y. 28,9% perkeliamos ant darbuotojo pečių. Tačiau draudėjas (darbdavys), kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį jį padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo (VSDĮ pakeitimo įstatymo Nr. I-1336 9 str. 4 d.). Rezultate dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis (darbo užmokestis „į rankas“) negali sumažėti dėl darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo. Šios nuostatos taikomos visiems draudėjams ir apdraustiesiems asmenims, turintiems santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, ir draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu. Šiuos pokyčius galima būtų priskirti prie esminių pokyčių darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo tvarkoje.

Ne mažiau svarbūs yra pokyčiai mokesčių tarifuose.

Darbuotojai mokės:

• Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką lygia 6,98 procento;

• Valstybinio socialinis draudimas (VSD) įmoką lygia 12,52 procento, kuri 2019 m. nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (vidutinių darbo užmokesčių).

Darbdavys mokės:

• Socialinio draudimo įmoką (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas) lygia 1,45 procento (neterminuotoms sutartims) arba 2,17 procento(terminuotoms sutartims),kuri 2019 m. nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (vidutinių darbo užmokesčių);

• Darbdavio įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą lygia 0,16 procentoir įmoka į Garantinį fondą – 0,16 procento, kuri 2019 m. nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (vidutinių darbo užmokesčių).

Paskutinis svarbus pokytis atlyginimų apmokestinime nuo 2019 metų yra nauji Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai:

• 20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma 2019 m.neviršys 120 VDU;

• 27 proc. – darbo užmokesčio daliai2019 m., viršijančiai 120 VDU;

• 15 proc. – už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuotam darbo užmokesčiui.

Pokyčių apžvalga būtų nepilna, jei nepaminėtume, kad nuo 2019 metų sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo padidino:

• minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA) iki 555 eurų su mokesčiais (darbo užmokestis „ant popieriaus“);

• minimalų valandinį atlyginimą (MVA) iki 3,39 euro su mokesčiais(darbo užmokestis „ant popieriaus“).

Galima sutikti, kad reformos, ypač pamatuotos ir pagrįstos, yra geriau nei laikymasis sustabarėjusių nuostatų. Tačiau kiekviena reforma turi savo specifiką, savo riziką. Tikėkimės, kad 2019 metais įsigaliojusios reformos nuostatos bus naudingos visoms suinteresuotoms pusėms.

Savo darbo užmokestį galite pasiskaičiuoti naudodamiesi nauja Auditum atlyginimo skaičiuokle 2020.

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.