Kaip tvarkyti asmeninius pinigus?

Asmeninių finansų valdymo tema pastaruoju metu gana aktyviai nagrinėjama visuomenės informavimo priemonėse. Tai sveikintinas reiškinys bent dėl dviejų svarbių priežasčių. Pirma, atliktų apklausų pagrindu Lietuvos gyventojų finansinis išprusimas vertinamas gana prastai, kitaip sakant, dažnai jis yra nepakankamas priimti teisingus finansinius sprendimus. Antra, jau kelis metus ne tik Lietuvos, bet ir aplinkinių šalių gyventojams tenka daryti finansinius sprendimus, kurių poreikį sąlygoja įvairios geopolitinės (karas Ukrainoje ir jo įtaka politiniams ir ekonominiams procesams), ekonominės (aukšta infliacija, ekonominės recesijos arba finansinės krizės grėsmė), socialinės (COVID pandemija ir karantinas) priežastys, kurios yra neišvengiamos ir neįprastos.

Būtina prisiminti, kad finansinių sprendimų spektras yra gana platus, todėl net ir ramaus gyvenimo laikotarpiu yra apie ką pagalvoti ir nuspręsti. Tačiau visos sudėtingos sistemos kaip taisyklė turi eilę pagrindinių, bazinių sudėtinių dalių, tam tikrą pagrindą, kuris leidžia formuotis ir vystytis visai sistemai. Mūsų galva, asmeninių finansų valdymo pagrindas yra asmeninių pinigų tvarkymas. Terminas tvarkyti pinigus apima mažesnį spektrą nuostatų, sprendimų ir veiksmų, nei terminas valdyti finansus. Nesigilinant į teorines vingrybes, takoskyrą tarp finansų valdymo ir pinigų tvarkymo galima nustatyti šių procesų objekto lygyje. Finansų valdymas visuomet apima tiek darbą su turimais finansiniais ištekliais (pirmiausia – pinigais), tiek darbą su prisiimtais finansiniais įsipareigojimais (paskolos, skolos). Pinigų tvarkymas apsiriboja darbu su turimais finansiniais ištekliais. Abiem atvejais kalbama apie asmeninius finansus (pinigus). Atskyrus valdymo ir tvarkymo terminus, privalu paaiškinti ir požiūrį į finansų ir pinigų terminų sąsajas. Pinigai yra finansų sudedamoji dalis, t.y. finansai yra platesnė sąvoka nei pinigai. Privaloma pabrėžti, kad straipsnyje kalbama apie konkrečius pinigus, kuriuos sudaro grynieji ir sąskaitiniai (lai atleidžia mums kalbininkai) pinigai. Tačiau ne apie ekonominę kategoriją pinigai, kuri lengviausiai suprantama per pinigų funkcijas: vertės matas; mainų priemonė; mokėjimo priemonė; turto (kaupimo) taupymo priemonė. Apibendrinus padarytus palyginimus galima teigti, kad asmeninių pinigų tvarkymas yra sudėtinė asmeninių finansų valdymo dalis. Išskirtinis šios veiklos požymis yra jos visuotinumas, nes grynųjų ir negrynųjų pinigų (finansinių išteklių) asmuo turi visuomet, tuo tarpu skolų ar paskolų (finansinių įsipareigojimų) gali neturėti. Nepriklausomai nuo asmens finansinės situacijos asmeninių finansų valdymą rekomenduojama pradėti nuo pinigų tvarkymo. Jeigu perskaitėte iki šios eilutės, tai dabar turėtumėte pradėti piktintis autoriaus neišprusimu, teigdami: visi žmonės tvarko savo pinigus, visi žino kas yra atlyginimas į rankas ir atlyginimas ant popieriaus, visi žino kas yra GPM ir PVM bei taip toliau. Mes renkamės variantą – nesiginčyti su šiuo teiginiu šioje straipsnio vietoje, bet pateikti savo matymą apie asmeninių pinigų tvarkymą ir tuomet grįžti prie klausimo: ar visi žmonės tvarko savo pinigus? Sutinkame, klausimas artimas retoriniam, todėl atskleisime savo tikruosius uždavinius šiame straipsnyje, o atsakymą į užduotą klausimą siūlome surasti skaitytojui.

Norėdami prisidėti prie bendrapiliečių finansinio sąmoningumo lygio kėlimo, pateiksime keletą praktinių patarimų asmeninių pinigų tvarkymo klausimais ir pasiūlysime nemokamai atsisiųsti keletą skaičiuoklių, skirtų pateiktų patarimų lengvesniam įgyvendinimui. Visose šiame straipsnyje siūlomose naudoti skaičiuoklėse panaudojome elementariausias Excel programos funkcijas ir formules. Nors tai daro neigiamą įtaką skaičiavimų tikslumui, nes kartais eliminuoja finansų matematikos suteikiamas tikslumo galimybes, tačiau leidžia vartotojui lengvai suvokti skaičiavimo mechanizmus, konkrečių veiksnių įtaką tarpiniams ir suvestiniams rezultatams, todėl toks sprendimas mums atrodo tinkamiausias. Siūlomos atsisiųsti skaičiuoklės turi vieną išskirtinį privalumą: jos nėra sukurtos šio straipsnio populiarinimo tikslu, jos buvo sukurtos praktiniam asmeninių pinigų valdymui ir jų naudojimas pasiteisino. Būtina pažymėti, pažengusiam nagrinėjamu klausimu asmeniui siūlomos skaičiuoklės turėtų būti praeitas etapas, bet pradedančiajam – pakankamai gera platforma pradėti tvarkyti asmeninius pinigus.Tenka pripažinti, kad mūsų patarimai ir siūlymai vargiai bus įdomūs ir asmenims, turintiems vienintelį finansinį tikslą, o gal būt ir vienintelę finansinę galimybę – išgyventi nuo algos iki algos. Šiuo klausimu galimos tik dvi nuomonės: visi turi galimybę neišleisti visų gaunamų pinigų arba ne visi turi tokią galimybę. Norisi tikėtis, kad pasinaudoję mūsų patarimais ir jiems įgyvendinti skirtais instrumentais, bent dalis iki dabar turėjusių antrą nuomonę, sugebės ją pakeisti.

Pirmas patarimas - galvokite apie savo finansinę situaciją ateityje, stenkitės suprognozuoti ir apskaičiuoti savo finansinę būklę kiek galima ilgesniam laikotarpiui, turėkite finansinius tikslus. Nors šiame patarime nematote termino pinigų tvarkymas, bet jis tikrai apie tai, nes pinigų tvarkymas yra finansų valdymo dalis, galima teigti – šio proceso pagrindas. Išskirtinis bet kokių finansų (asmeninių, verslo, visuomenės) valdymo bruožas: dabar priimamų sprendimų poveikio įvertinimas ateities finansinei būklei. Tiek finansų valdymas, tiek pinigų tvarkymas tai procesai darantis įtaką ne tik šios dienos būklei, bet visuomet nukreipti į ateitį. Patarime terminą „prognozuoti“ žinoma panaudojome neatsitiktinai. Suplanuoti finansinę būklę, t.y. tiksliai suskaičiuoti savo pajamų, išlaidų ir turimų piniginių lėšų dydį tam tikrai datai ateityje galima tik laikotarpiui per kurį esame pakankamai tikri dėl savo pajamų ir išlaidų dydžių. Tačiau prognozuoti, t.y. svarstyti apie tam tikras galimybes ateityje, mes galime praktiškai bet kuriam laikotarpiui ir bet kuriai datai ateityje. Svarstant, įsivaizduojant ir suskaičiuojant savo finansines galimybes galime remtis skirtingomis prielaidomis, kas leis suprognozuoti skirtingus rezultatus. Jie gali būti tiek labai optimistiniai, tiek labai pesimistiniai, bet jie visuomet bus naudingi, nes leis pamatyti tam tikras galimybes, leis ieškoti būdų išvengti galimai pesimistinio varianto ir dėti pastangas įgyvendinti optimistinį. Kitas reikšmingas žodis pirmame patarime yra skaičiuoti. Svarstyti ir įsivaizduoti, neperkeliant šių reikalingų užsiėmimų rezultato į skaičius, būtų nelabai naudingas užsiėmimas. Todėl pirmas mūsų siūlomas naudoti instrumentas yra skaičiuoklė skirta Asmeninio finansinio rezultato prognozei (toliau - AFRP) sudaryti. AFRP skaičiuoklę galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą Asmeninio finansinio rezultato prognozė. AFRP skaičiuoklės tikslas – suskaičiuoti jūsų santaupų dydį po pasirinkto metų laikotarpio, vadovaujantis santaupų dydžiu laikotarpio pradžiai, prognozuojamomis metinėmis pajamomis ir sąnaudomis bei palūkanų dydžio procentu, kurį planuojate gauti investavę savo pinigus. Skaičiuoklėje matysite prognozuojamą pinigų dydį kiekvienų laikotarpio metų pradžiai ir pabaigai, galėsite suskaičiuoti pajamų ir išlaidų apimtis ne tik per visą laikotarpį, bet ir už pasirinktą metų skaičių. Norisi tikėtis, kad su AFRP skaičiuokle gauti rezultatai paskatins pradėti taupyti ir investuoti asmenis, kurie tuo dar neužsiima. Toks optimizmas remiasi objektyvia tiesa – net nedidelės sumos ir palūkanų procentai per ilgą laikotarpį leidžia uždirbti reikšmingas sumas. Šį teiginį pagrisime elementariu pavyzdžiu. Jeigu asmuo metų pradžiai turi 1 tūkst. eurų santaupų ir investuoja jas su 4 % metinėmis palūkanomis 10 metų, kasmet prie investuotos sumos prideda dar po 100 eurų, tai po 10 metų jis turės sutaupęs beveik 16 tūkst. eurų, o pajamų iš investavimo bus gavęs beveik 3 tūkst. eurų. Jau rašėme, kad tvarkant pinigus patartina nagrinėti keletą variantų (galimybių). Excel skaičiuoklės tokiam nagrinėjimui gerai pritaikytos, o tai pagrįsti pabandysime pateikdami lentelę.

Būtina pabrėžti, kad lentelėje pateiktas vaizdas neatitinka AFRP skaičiuoklės darbalaukio vaizdo, tačiau visi atsisiuntę AFRP skaičiuoklę galės gauti analogiškus pateiktiems lentelėje skaičiavimų rezultatus. Žinoma, tik tais atvejais kuomet pasirinks analogiško dydžio veiksnius, kurie 1-oje lentelėje pateikti 2 – 4 stulpeliuose. 1-os lentelės pateikimo tikslas – sudominti skaitytoją galimybę suprognozuoti savo finansinę perspektyvą, demonstruojant apčiuopiamus rezultatus, gautus tikrai neįspūdingų, bet daugeliui pasiekiamų, pradinių ir einamųjų finansinių galimybių pagrindu.

1 lentelė. Finansinių rezultatų variantai

asmeniniai finansai

Manome, kad pavyzdžiuose naudojamas Pradinės santaupų sumos dydis, Metinis palūkanų procentas ir Mėnesio sumos taupymui dydis yra įgyvendinami didžiajai šalies gyventojų daliai. Abejojantiems galimybę saugiai uždirbti 8 procentus metinių palūkanų norime priminti apie egzistavimą gana plataus tarpusavio skolinimo platformų tinklo veikiančio Europos sąjungos šalyse. Pabrėžiame, šią investavimo kryptį priminėme dėl pakankamai saugių investicijų galimybių su 1-je lentelėje pateiktais metinių palūkanų dydžiais. Net jeigu neinvestuosite, bet saugiai kaupsite pinigus (Pinigų tvarkymo variantas D), per pateiktus lentelėje laikotarpius sutaupysite reikšmingas sumas, lyginant su Pradine santaupų suma. Pirmą patarimą derėtų apibendrinti pabrėžiant, kad savo finansinius tikslus galime pasiekti pinigus uždirbdami ir taupydami, jeigu šį trumpą darbų sąrašą papildysime investavimu, tai savo norimą pinigų sumą sukaupsime greičiau arba per tokio paties ilgio finansinį laikotarpį sukaupsime didesnę santaupų sumą.

Antras patarimas – kontroliuokite, sekite savo pajamas ir išlaidas. Nepriklausomai nuo pajamų dydžio ir galimybių investuoti, labai naudinga žinoti savo išlaidų struktūrą, t.y. išlaidų sudėtį pagal straipsnius, kuomet straipsnis atitinka išlaidų paskirtį, pvz. maistui, pramogoms, kurui ir t.t. Jeigu turite vienintelį pajamų šaltinį dar nereiškia, kad į pajamas nereikia kreipti dėmesio. Atlikę pradinius darbus pirmo patarimo srityje, o geriausia - suformulavę savo finansinius tikslus ir supratę, kad jų pasiekimas realesnis taupant ir investuojant, galite prognozuoti savo pajamų padidėjimą dar bent vienu straipsniu – investicine grąža, t.y. pajamomis generuojamomis jūsų investuotais pinigais. Pajamų ir išlaidų kontrolei puikiai tinka biudžeto naudojimas. Biudžetus sudaro šalių vyriausybės, įmonių vadovybės, asmeninius finansus tvarkantis piliečiai. Tai laiko patikrintas finansų valdymo instrumentas, kurio naudingumas seniai pagrįstas, todėl tai nėra šio straipsnio uždavinys. Tik derėtų priminti, kad biudžeto esmė – tai konkretaus subjekto (mūsų atveju – asmens arba šeimos) visų piniginių pajamų, suskirstytų pagal gavimo šaltinius (pajamų straipsnius), ir visų piniginių išlaidų, suskirstytų pagal panaudojimo sritis (išlaidų straipsnius) suvestinė. Asmeninių pinigų tvarkymo atveju rekomenduotina pradėti nuo faktinių pajamų ir išlaidų už konkretų laikotarpį fiksavimo. Todėl tokio darbo rezultatą korektiška būtų vadinti pajamų-išlaidų suvestine. Toks pavadinimas būtų tikslesnis, bet tiek mokslinėje literatūroje, tiek populiariojoje spaudoje naudojamas gerokai rečiau. Būtina pabrėžti, kad pajamų-išlaidų suvestinės terminas yra tikslesnis ne dėl subjekto, naudojančio šį instrumentą, o dėl funkcijų, kurias siekiama įgyvendinti. Turėdami tikslą sužinoti kiek pinigų išleidote per atitinkamą laikotarpį, fiksuojate faktiškai išleistų pinigų sumas už praėjusį laikotarpį. Jei už tą patį laikotarpį užfiksuosite ir gautas pajamas, tuomet nagrinėdami laikotarpio finansinį rezultatą galėsite pamatyti kiek pinigų išleidote konkrečioms reikmėms, iš kokių šaltinių gavome savo pajamų dalį, t.y. galėsime analizuoti pajamų ir išlaidų dydžius bei struktūrines dalis už praėjusį laikotarpį. Tokios analizės rezultatus galėsime taikyti darydami išlaidas ateinančiais laikotarpiais, stengdamiesi išleisti mažiau reikmėms, kurioms išleidome per daug, arba nekreipti dėmesio į tam tikrus išlaidų straipsnius, nes jiems išleidžiame nereikšmingas sumas.Tačiau informacija iš aprašytu būdu naudojamo biudžeto nenumato galimybės naudoti jį kaip finansų planavimo ir valdymo įrankio. Šios biudžeto funkcijos yra svarbiausios, naudojant jį šalies ar ūkio subjekto lygiuose. Siūlomoje atsisiųsti Asmeninio biudžeto skaičiuoklėje (toliau - ABS) planavimo funkcija nėra įgyvendinta, tačiau savo finansiniam planavimui jau galėjote atsisiųsti Asmeninio finansinio rezultato prognozės skaičiuoklę (AFRP). Ji skirta ne tik pajamų, sąnaudų ir rezultato dydžių planavimui, bet joje numatyta ir galimybė koreguoti metinį finansinį rezultatą, kas leidžia prognozes priartinti prie realios finansinės situacijos. Jau ne kartą minėjome terminą – laikotarpis, todėl privalu jam skirti daugiau dėmesio. Laikotarpis yra vienas bazinių veiksnių daugelyje finansinių skaičiavimų. Daugumoje finansinių skaičiavimų dalyvauja tris veiksniai: pinigų suma, pinigų kaina ir laikotarpis. Tradicinis laikotarpio matas finansiniuose skaičiavimuose yra metai, bet gali būti naudojamas ir kitas kalendorinis laikotarpis: diena, mėnuo, ketvirtis. Tinkamiausias laikotarpis asmeniniam biudžetui sudaryti ir analizuoti yra kalendoriniai metai. Siūlomoje atsisiųsti Asmeninio biudžeto skaičiuoklėje rasite atskirus darbalaukius kiekvieno mėnesio pajamoms ir išlaidoms atvaizduoti, o skaičiuoklė jų pagrindu sudarys metinę jūsų pajamų ir išlaidų suvestinę, kurioje matysite kiekvieno straipsnio metinį dydį ir jo procentinę dalį visose pajamose arba išlaidose. Suprantame, kad siūlymas ištisus metus fiksuoti Excel skaičiuoklėje pajamas ir išlaidas gali sukelti šypsenas, bet juntamus pokyčius savo finansinėje būklėje pajus būtent tie, kam šis užsiėmimas taps įpročiu. Kitas pajamų ir sąnaudų suvestinių sudarymo laikotarpis gali būti keturi mėnesiai, bet ne kažkuris metų ketvirtis, o po vieną mėnesį kiekviename ketvirtyje, geriausia – vidurinis ketvirčio mėnuo. Tokio pasirinkimo atveju siūlome pajamas ir išlaidas fiksuoti sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais. Patirtis rodo, kad būtent šie mėnesiai geriausiai atspindi metų laiko įtaką mūsų sąnaudoms. Trumpiausias kažkokią prasmę turintis laikotarpis – vienas mėnuo, tačiau šiemet laukdami šaltojo metų laikotarpio kaip niekad gerai suprantame mūsų išlaidų skirtumus žiemą ir vasarą. Laikotarpio pasirinkimas svarbus sprendimas, bet ne pats sudėtingiausias. Gerokai sudėtingiau sudaryti savo išlaidų straipsnių sąrašą. Siūlomoje atsisiųsti ABS skaičiuoklėje pavyzdinį sąrašą rasite. Turintis pakankami įgūdžių dirbti su Excel skaičiuoklėmis pateiktą sąrašą lengvai pritaikys savo reikmėms, bet ir pavyzdinis sąrašas turėtų tenkinti nemažą potencialių skaičiuoklės vartotojų dalį.

Trečias patarimas – žinokite kur ir kiek pinigų turite. Visų turimų piniginių lėšų apskaitai skirta trečioji siūloma atsisiųsti skaičiuoklė Asmeninių finansų suvestinė (toliau – AFS). Skaičiuoklės pavadinime terminą finansų panaudojome suprasdami, kad ji taps realiai naudinga kuomet savo pinigus laikysite ne tik mokėjimo kortelės sąskaitoje ir grynųjų pinigų pavidalu, bet jau būsite pažengęs asmeninių pinigų valdytojas ir turėsite kažkokį skaičių investicijų į skirtingus finansinius instrumentus, pvz. indėliai bankuose ar kredito unijose, obligacijos, akcijos ir t.t. Sudarius sutartis su finansų institucijomis (jos privalomos naudojantis daugeliu finansinių instrumentų), t.y. atsiradus finansiniams santykiams su kitais finansų rinkos dalyviais, tinkamesniu naudotinu terminu tampa finansai. Kaip matote, sugrįžome beveik į teksto pradžią, vėl gilinamės į skirtingų terminų reikšmę ir tinkamumą, tai ženklas pabaigai.

Visų pateiktų patarimų naudingumas iš esmės skiriasi įvairiuose asmeninių pinigų tvarkymo lygiuose esantiems asmenims. Akivaizdu, patarimai naudingiausi pradedantiems kryptingai ir nuosekliai tvarkyti pinigus.

Visus asmeninių pinigų tvarkymo patarimus galima apibendrinti vienu trumpu, bet visuotinu patarimu – skaičiuokite pinigus. Tai patikimas ir patikrintas būdas turėti jų prekinės-piniginės sanklodos sąlygomis. Pinigai mėgsta būti skaičiuojami.

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.