Donatas S

Donatas S

Ekonominių svertų naudojimas įmonių finansų valdyme

Finansų valdymo teorijoje ekonominiai svertai nagrinėjami susietai su finansine rizika. Išskiriami trys ekonominiai svertai: veiklos (operacinis), finansinis ir bendrasis (kombinuotasis) svertai. Verta pastebėti, kad lietuviškoje finansinėje literatūroje pirmasis nurodytas svertas įvardijamas nevienodai. Vieni autoriai jį vadina veiklos arba operaciniu svertu, kiti – verslo svertu. Taip pat pabrėžtina, kad vienuose šaltiniuose naudojama tiesiog sverto kategorija, o kituose sverto efekto kategorija. Kadangi veiklos ir finansinis svertai gali būti suskaičiuojami naudojantis keliomis metodikomis, tai ir skaičiavimų rezultatus skirtinguose šaltiniuose surasime pavadintus skirtingai: arba sverto lygis, arba sverto laipsnis. Jeigu naudoti tiesioginį vertimą iš tarptautinės verslo kalbos, t.y. anglų, kurioje veiklos (verslo) svertas vadinamas Degree of operating leverage ir trumpinamas DOL, matomai reikėtų naudoti veiklos sverto kategoriją. Arba naudoti trumpinį DOL, kurį supras visi su verslo finansais susiję asmenys.

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą