Logo
Spausdinti šį puslapį

Atlyginimo skaičiuoklė 2023

Ši algos skaičiuoklė skirta darbo užmokesčio ir mokesčių skaičiavimui nuo 2023-01-01.

ATLYGINIMO SKAIČIUOKLĖ

Atlyginimo dydis, €
Darbo sutarties rūšis
Darbovietė
Papildoma įmoka pensijos kaupimui
Speciali darbingumo grupė
Taikyti Sodros "grindis"
Darbdavio įmokos Sodrai grupė
Pilietybė

REZULTATAI

Taikytinas NPD (Pritaikytas NPD) {{toMoney(r[$index].tnpd)}}
Atlyginimas ant popieriaus {{toMoney(r[$index].value)}}
Atlyginimas į rankas {{toMoney(r[$index].cash)}}

Darbuotojo mokesčiai

GPM - 20.00% {{toMoney(r[$index].gpm)}}
PSD - 6.98% {{toMoney(r[$index].psd)}}
VSD - 12.52% {{toMoney(r[$index].vsd)}}
Papildoma įmoka pensijos kaupimui {{toMoney(r[$index].ai)}}

Darbdavio mokesčiai

Įmoka Sodrai {{toMoney(r[$index].ds)}}
Sodros "grindys" {{toMoney(r[$index].sthreshold)}}
Darbo vietos kaina darbdaviui {{toMoney(r[$index].alld)}}

Darbdavio mokesčių detalizavimas-

Įmoka į Garantinį fondą {{toMoney(r[$index].gf)}}
Įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą {{toMoney(r[$index].idif)}}
Įmoka Nedarbo ir nelaimingų atsitikimų draudimui {{toMoney(r[$index].ndif)}}
Darbdavio mokesčiai - PSD {{toMoney(r[$index].dpsd)}}
Darbdavio mokesčiai - VSD {{toMoney(r[$index].dvsd)}}
Darbdavio mokesčiai - Viso {{toMoney(r[$index].allm)}}

Reikia sumokėti-

Mokesčių inspekcijai (VMI). Įmokos kodas - 1311 {{toMoney(r[$index].gpm)}}
Sodrai. Įmokos kodas - 252 {{toMoney(r[$index].alls)}}
Darbuotojui {{toMoney(r[$index].cash)}}

Skaičiuoklės eilučių paaiškinimai

Atlyginimo dydis

Tai už kalendorinį mėnesį apskaičiuojamas ir priklausomai nuo darbuotojo pageidavimo (vieną arba du kartus per mėnesį) išmokamas darbo užmokestis. Atlyginimo dydis apskaičiuojamas vadovaujantis darbo sutartimi bei darbovietėje veikiančia darbo apmokėjimo ir skatinimo sistema.

Atlyginimas ant popieriaus

Tai prieš mokesčius ir kitas įstatymais reguliuojamas išskaitas apskaičiuoto darbo užmokesčio suma.

Atlyginimas į rankas

Tai darbo užmokesčio suma išmokama atskaičius darbdavio sumokamus darbuotojo mokesčius ir privalomas arba pageidaujamas išskaitas iš brutto atlyginimo.

Darbo sutarties rūšis

Tai darbdavio ir darbuotojo darbo santykius apibrėžiantis darbo sutarties variantas. Mokesčių ir įmokų dydžiui, o tai reiškia ir išmokamam atlyginimui į rankas, įtaką daro neterminuotos ir terminuotos darbo sutarties rūšys.

Darbovietė

Tai verslo subjektas, kurio darbo santykius su darbuotoju apibrėžia darbo sutartis. Pagrindinės ir nepagrindinės darbovietės sąvokos naudojamos parodyti kur darbuotojo atlygio apskaičiavime bus naudojamas Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD). Apskaičiuojant atlyginimo į rankas dydį nurodyti taikyti NPD galima tik vienoje darbovietėje (pagrindinėje).

Papildoma įmoka pensijos kaupimui

Tai procentinis dydis (tarifas), kuris naudojamas apskaičiuoti pinigų sumą pervedamą į II pakopos pensijų fondą. Darbuotojas gali pasirinkti kaupimui palaipsniui arba maksimaliam kaupimui priskirtusįmokos dydžius (tarifus). Pensijos kaupimą skatina ir valstybė, pervesdama papildomas įmokas už pensiją kaupiantį asmenį.

Sodros „grindys“

Sodros „grindys“ užtikrina mažai uždirbantiems gyventojams didesnes socialinio draudimo išmokas bei didesnę pensiją. Kai darbuotojo atlyginimas yra mažesnis nei patvirtinta minimali mėnesio alga (MMA), darbdavys privalo sumokėti ne tik draudėjo, bet ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas nuo sumos ne mažesnės nei MMA.

Speciali darbingumo grupė

Tai sveikatos sutrikimų turintiems gyventojams priskirta darbingumo grupė. Tokiems darbuotojams priklausomai nuo nustatyto sumažėjusio darbingumo lygio yra taikomas padidintas Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD). Taip pat papildomai yra suteikiamos kitos lengvatos.

Darbdavio įmokų Sodrai grupė

Tai sąrašas įmokų pagal nustatytus įmokų tarifus, kurias moka įmonė drausdama savo darbuotojus ir užtikrindama jiems išmokų gavimą nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo atvejais. Įmokų grupės tarifo dydžiai daro įtaką tik darbdavio mokamoms įmokoms ir darbo vietos kainai. Tai lengva patikrinti naudojantis Atlyginimų palyginimo skaičiuokle.

Pilietybė

Užsieniečiai Lietuvoje dirbantys pagal darbo sutartį ir turintys darbo vizą neturi prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Kai įmonėje dirbančio užsieniečio atlyginimas yra mažesnis nei patvirtinta minimali mėnesio alga (MMA), skirtingai nei Lietuvos piliečiams darbdavys taip pat neprivalo sumokėti apdraustojo PSD nuo sumos ne mažesnės nei MMA.

Detalų atlyginimo skaičiuoklės eilučių bei rezultatų paaiškinimą galite rasti straipsnyje: Atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklės aprašymas.

Atlyginimo skaičiuoklė 2024 bus publikuojama tada, kai bus parengti 2024 metais galiosiantys mokesčių tarifai.
Sudėtingesnius sprendimus darbo apmokėjimo ir skatinimo klausimais galite surasti čia
 
PASTABA: Skaičiuoklė atitinka visus galiojancius LR norminius aktus, tačiau  pateikti paaiškinimai susiję tik su šia skaičiuokle.

Tai gali būti įdomu

Atlyginimas yra pagrindinė darbuotojo materialinio skatinimo ir motyvavimo sistemos dalis. Jo dydis dažnai lemia ne tik darbuotojo emocinį pasitenkinimą, bet dažnu atveju daro reikšmingą įtaką darbdavio įmonės veiklos rezultatui. Patenkintas savo atlyginimu į rankas darbuotojas turi didesnę savivertę, jaučia stipresnį moralinį pasitenkinimą, efektyviau dirba komandoje, o visa tai pozityviai atsiliepia tiek individualiems, tiek kolektyviniams jo veiklos rezultatams.

Žinoma, be materialinio atlygio yra galimi ir socialiniai ar psichologiniai darbuotojo motyvavimo metodai, kurie esant palankioms aplinkybėms gali atnešti pozityvių rezultatų siekiant veiklos efektyvumo. Deja, įvairūs tyrimai rodo, kad Lietuvos įmonėse palankios aplinkybės efektyviai panaudoti socialinio ar psichologinio darbuotojo motyvavimo metodus pasitaiko retai. Šią nuomonę galima pagrįsti paprastai. Norint, kad nepiniginės motyvavimo priemonės tinkamai motyvuotų darbuotojus, būtina įgyvendinti teisingo užmokesčio už darbą principą. Darbuotojas turi būti patenkintas gaunamu atlyginimu, kuris turi būti santykinai didelis.

Deja dar visai nesenai (2019 metais), apie 12% Lietuvoje dirbančių asmenų uždirbo minimalų mėnesinį atlyginimą arba net mažiau. Šalyje įvedus karantiną situacija nepagerėjo. Dar apie 50 proc. šalies dirbančiųjų uždirbo mažiau nei 665 eurus į rankas.

Norėtume tikėti, kad šiais metais situacija pagerės ir teisingą darbo užmokestį susiskaičiuoti galės daugiau dirbančiųjų, o juk patenkintas savo darbu ir jo apmokėjimu darbuotojas visuomet naudingesnis įmonei:

atlyginimo skaiciuokle

 


Rekomenduojamos skaičiuoklės:
Atostoginių skaičiuoklė
Pvm skaičiuoklė
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.