PVM skaičiuoklė

PVM skaičiuoklė, skirta PVM dydžio ir prekės ar paslaugos kainos su PVM arba be PVM suskaičiavimui. Skaičiuoklėje įdiegta dviejų kainų palyginimo funkcija.

PVM SKAIČIUOKLĖ

Kaina nr. 1

PVM tarifas %
Kaina, Eur

Kaina nr. 2

PVM tarifas %
Kaina, Eur

Palyginti kainas

Kaina nr. 1

PVM dydis, Eur
Kaina su PVM, Eur
Kaina be PVM, Eur

Kaina nr. 2

PVM dydis, Eur
Kaina su PVM, Eur
Kaina be PVM, Eur
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - tai visose ES šalyse prekėms ir paslaugoms apmokestinti taikomas mokestis. Šio mokesčio tarifą visos šalys nustato savarankiškai, todėl daugumoje atveju tos pačios prekės ar paslaugos kaina gali būti apmokestinama skirtingu, pagal toje šalyje nustatytą PVM tarifą apskaičiuojamu, PVM dydžiu.

Straipsnio turinys:
PVM apskaičiavimas
PVM tarifai
PVM mokėtojai
Kada verta registruotis PVM mokėtoju?
PVM mokėtojo prievolės
Kaip registruotis PVM mokėtoju?

PVM apskaičiavimas

PVM dydis skaičiuojamas prekės ar paslaugos kainą be PVM padauginus iš PVM tarifo padalinto iš šimto (100). Pavyzdžiui jus dominančios prekės kaina be PVM lygi 100 EUR, o PVM tarifas, kuriuo apmokestinama ši prekė, yra 21%. Norėdami suskaičiuoti prekės PVM dydį turėtumėte 100 EUR padauginti iš 21 (PVM tarifas) ir padalinti iš 100 (100*(21/100)). Norėdami sužinoti atvirkštinį dydį, tai yra kokią prekės ar paslaugos kainos dalį sudaro PVM tarifas, turėtumėte iš prekės (paslaugos) kainos su PVM atimti dydį gautą prekės kainą su PVM padalinus iš vienas (1) plius PVM tarifo dydis padalinta iš 100. Panaudokime aukščiau pateiktą pavyzdį. Taigi šimtą eurų kainuojanti prekė yra apmokestinama 17,36 EUR PVM dydžiu (100-100/(1+(21/100)).

PVM apskaičiavimas reikalauja gana paprastų aritmetinių sprendimų, tačiau tam, kad dar labiau supaprastinti šį darbą buvo sukurta aukščiau patalpinta PVM skaičiuoklė, kuria naudodamiesi nesunkiai suskaičiuosite PVM dydį prieš prekę ar paslaugą apmokestinant šiuo mokesčiu bei atvirkščiai, galėsite sužinoti kokią prekės ar paslaugos kainos su PVM dalį sudaro PVM suma. Tai pat skaičiuoklėje matysite ir galutinius prekės/paslaugos kainos su PVM arba be PVM dydžius.

PVM tarifai

PVM skaičiavimo formules sudaro du kintamieji. Prekės ar paslaugos kaina bei PVM tarifas. Jeigu kaina yra dydis, kurį žinome beveik visada, PVM tarifas taikomas tam tikrai prekių ar paslaugų grupei gali skirtis. Kaip jau minėjome PVM tarifo dydis tai pačiai prekių ar paslaugų grupei gali skirtis priklausomai nuo valstybės. Tačiau ir toje pačioje šalyje skirtingoms prekių ar paslaugų grupėms gali būti taikomi skirtingi PVM tarifai. Daugumoje atveju, apmokestinant prekes ar paslaugas yra taikomas standartinis PVM tarifas, tačiau kartais yra naudojami ir lengvatiniai bei nulinis PVM tarifai. Lietuvoje taikomi keturi PVM tarifai. 21% standartinis, 9% ir 5% lengvatiniai bei nulinis (0%) PVM tarifai. Standartinis 21% tarifas taikomas visoms prekėms ar paslaugoms, taip pat iš kitos ES valstybės įsigyjamoms ir importuojamoms prekėms išskyrus atvejus kai prekių ar paslaugų grupei yra taikomas lengvatinis ar nulinis PVM tarifas arba jos nėra apmokestinamos importo PVM. Lengvatinis 9% tarifas taikomas:

 • knygoms ir neperiodiniams leidiniams (išskyrus kalendorius ir užrašų knygeles);
 • keleivių pervežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais ir keleivių bagažo vežimo paslaugoms;
 • kūrenimui skirtiems medienos produktams ir malkoms;
 • gyvenamosioms patalpoms šildyti tiekiamai šilumos energijai;
 • gyvenamosioms patalpoms tiekiamam karštam vandeniui;
 • šaltam vandeniui naudojamam karšto vandens paruošimui ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

5% lengvatiniu PVM tarifu apmokestinta:

 • laikraščiai, žurnalai ir kiti periodiniai leidiniai (spausdinti ir elektroniniai);
 • neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės ir jų remontas;
 • vaistai ir medicininės pagalbos priemonės, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka;
 • nekompensuojamieji receptiniai vaistai.

Nulinis (0%) tarifas Lietuvoje taikomas:

 • COVID-19 vakcinoms;
 • in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, skirtoms COVID-19 diagnostikai.

Svarbu paminėti, kad COVID-19 pandemijos laikotarpiu lengvatinis PVM tarifas buvo nustatytas didžiausią pandemijos poveikį patyrusioms prekėms ar paslaugoms. Pvz.: Nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 9% tarifas taikomas apgyvendinimo paslaugos, maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui (išskytus alkoholinius gėrimus), atlikėjų teikiamoms atlikimo paslaugoms.

Kadangi lengvatiniu bei nuliniu PVM tarifu apmokestinamų prekių ir paslaugų sąrašai keičiasi arba turi ribotą galiojimo laikotarpį, nematome prasmės vardinti visas straipsnio rašymo metu šiais tarifais apmokestinamas prekių ir paslaugų grupes. Detalius prekių ir paslaugų sąrašus bei jų aprašymus galite rasti Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, arba valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje.

PVM mokėtojai

 

pvm moketojai

 

PVM mokėtojas - tai Lietuvos respublikoje PVM mokestį mokantis ūkio subjektas. PVM mokėtojais gali registruotis tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys vykdantis ekonominę veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Išskirtinais atvejais PVM mokėtojais gali būti juridinio asmens padalinys, kuriam kyla prievolė apskaičiuoti ir mokėti PVM ar LR juridinio asmens statuso neturintys kolektyvinio investavimo subjektai. Daugiau apie pastaruosius sužinoti galite LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme. Šis straipsnis ne apie juos.

Pirmas kriterijus, kurį reikia atitikti norint tapti LR PVM mokėtojais yra aiškus. Lietuvos respublikos teritorijoje reikia vykdyti ekonominę veiklą. Tačiau šis faktorius nėra vienintelis. Nebūtinai visi Lietuvoje registruoti ir ekonominę veiklą vykdantys asmenys privalo registuotis PVM mokėtojais ir turi mokėti PVM. Natūralu, kad kils klausimas, kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais. Minėta prievolė atsiranda:

 • Kai ūkio subjekto atlygis iš Lietuvos respublikoje vykdomos ir PVM tarifu apmokestinamos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45 000 EUR sumą;
 • Kai per kalendorinius metus Lietuvoje ekonominę veiklą vykdantis ūkio subjektas iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių daugiau kaip už 14 000 eurų;
 • Kai ūkio subjektas yra kontroliuojamas asmens, kontroliuojančio keletą juridinių asmenų, kurių bendra per paskutiniuosius 12 mėnesių iš ekonominės veiklos gautų pajamų suma Lietuvoje viršija 45 000 eurų arba kurie per kalendorinius metus iš kitų ES valstybių narių įsigyjo prekių daugiau kaip už 14 000 eurų.

Jeigu ūkio subjektas neatitinka nei vienos aukščiau įvardintos sąlygos, PVM mokėtoju registruotis jam nėra būtina. Žinoma esant norui ar poreikiui registruotis PVM mokėtoju galima savanoriškai net ir netenkinant šiame srtaipsnyje išvardintų sąlygų. Bet ar verta?

Kada verta registruotis PVM mokėtoju?

Vieningo atsakymo į šį klausimą nėra. Kiekvienu atveju teisingas atsakymas gali būti skirtingas. Tai priklauso nuo aplinkos, kurioje ūkio subjektas vykdo ekonominę veiklą. Svarbu įvertinti pajamų bei sąnaudų santykį, detaliai išanalizuoti konkurencinę aplinką, peržiūrėti tiekėjų bei klientų duomenų bazes, numatyti galimai padidėsiančias buhalterinės apskaitos sąnaudas ir t.t. Analizės metu surinkti duomenys kardinaliai gali pakeisti apsisprendimą tapti PVM mokėtojais ar dar palaukti kol ūkio subjektas taps prievolininku registracijai PVM mokėtoju.

Panagrinėkime kelis pavyzdžius. Tarkime įmonė LR vykdanti ekonominę veiklą savo prekes ar paslaugas parduoda kitam juridiniam asmeniui, kuris jau yra įregistruotas Lietuvos respublikos PVM mokėtojų registre. Tokiu atveju prekes ar paslaugas parduodančiai įmonei PVM mokėtoju registruotis yra tikslinga, nes ji tampa patrauklesniu partneriu PVM įmokas jau mokančiam juridiniui asmeniui, dėl pastarojo galimybės susigrąžinti už prekes ar paslaugas sumokėtą PVM sumą. Taigi įgyjamas savotiškas pranašumas prieš konkurentus, kurie PVM mokėtojais nėra registruoti. Tačiau svarbu pabrėžti, kad toks scenarijus naudingas tik tuo atveju jeigu klientai dėl kurių rungetės su savo konkurentais yra PVM mokėtojai. Ne PVM mokėtojas susigrąžinti sumokėtos PVM sumos galimybės neturi, todėl jo pagrindinis prioritetas perkant prekes ar paslaugas tampa kaina. Kaip žinia ne PVM mokėtojas kainos dydžio klausimu dažniausiai yra labiau lankstus lyginant jį su PVM mokančiu ūkio subjektu.

Veiklą tik pradedančiai, naujai įmonei PVM mokėtojo statusas dažnai yra naudingas. Pradedant ekonominę veiklą atsiranda poreikis į ją investuoti ir šios investicijos dažnai ženkliai viršija veiklos pajamas, todėl jeigu veiklos vystymui reikalingas prekes ar paslaugas perkate iš PVM mokančio ūkio subjekto, užsiregistravę PVM mokėtoju dalį į sanaudas investuotos sumos galėsite susigrąžinti PVM pavidalu.

Svarbu paminėti, kad eksportuojamoms ar iš valstybių ES narių perkamoms prekėms, kai eksportuotojas ar pirkėjas yra PVM mokėtojas, yra taikomas nulinis (0%) PVM tarifas. Todėl įmonėms, kurios dalį produkcijos eksportuoja ar perka prekes iš minėtų valstybių, PVM mokėtojo statusas taip pat yra naudingas.

Dar kartą norime akcentuoti faktą, kad PVM mokėtoju registruotis nesant prievolei verta tik tuo atveju kai tai apsimoka. Todėl prieš svarstydami šią galimybę būtinai atlikite teisingus skaičiavimus ir objektyviai įvertinkite gautus rezultatus.

PVM mokėtojo prievolės

Ūkio subjektas neturėtų pamiršti prievolių, kurių turi laikytis tapęs PVM mokėtoju. PVM mokėtojas privalo:

 • tvarkyti bei pateikti VMI gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis;
 • teikti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijas (forma FR0600).

PVM deklaracija VMI turi būti pateikta už mokestinį laikotarpį. Mokestinis laikotarpis PVM tikslais yra kalendorinis mėnuo, nebent PVMĮ nustato kitaip. Tokiu atveju mokestinis laikotarpis gali būti kalendorinis ketvirtis arba kitoks PVMĮ nustatas mokestinis laikotarpis. Kalendorinio mėnesio PVM deklaracija turi būti pateikta iki kito mėnesio 25 dienos, kalendorinio ketvirčio deklaracija – iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos, nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio deklaracija – ne vėliau kaip per 25 dienas nuo to laikotarpio pabaigos.

Kaip registruotis PVM mokėtoju?

Pabaigoje norime atkreipti dėmesį į registracijos PVM mokėtoju tvarką. Privaloma registracija turi būti atliekama nedelsiant atsiradus prievolei registruotis PVM mokėtoju. Tuo tarpu savanoriškai registruotis mokėtoju rekomenduotina prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidaujama būti įregistruotu į PVM mokėtojų registrą. Registruojantysis PVM mokėtoju turėtų užpildyti prašymą (forma FR0388) ir pateikti jį Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu per mano VMI paskyrą arba tiesiogiai AVMI išsiunčiant prašymą paštu.


Rekomenduojamos skaičiuoklės:
 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.