Atlyginimo skaičiuoklė 2023

Ši algos skaičiuoklė skirta darbo užmokesčio dydžio ir mokesčių skaičiavimui nuo 2023-01-01. Sužinoti 2022 metais galiojusius mokesčius ir suskaičiuoti atlyginimą naudokite atlyginimo skaičiuoklę 2022
SKAIČIUOKLĖ
  A B C [A-B] D [A-B/B]
Atlyginimo dydis, €    
Darbo sutarties rūšis    
Darbovietė    
Papildoma įmoka pensijos kaupimui    
Speciali darbingumo grupė    
Taikyti Sodros "grindis"    
Darbdavio įmokos Sodrai grupė    
Pilietybė    
Taikytinas NPD (Pritaikytas NPD) {{toMoney(r[$index].tnpd)}} {{toMoney(d.tnpd)}} {{toPercent(dp.tnpd)}}
Darbuotojo mokesčiai
GPM - 20.00% {{toMoney(r[$index].gpm)}} {{toMoney(d.gpm)}} {{toPercent(dp.gpm)}}
PSD - 6.98% {{toMoney(r[$index].psd)}} {{toMoney(d.psd)}} {{toPercent(dp.psd)}}
VSD - 12.52% {{toMoney(r[$index].vsd)}} {{toMoney(d.vsd)}} {{toPercent(dp.vsd)}}
Papildoma įmoka pensijos kaupimui {{toMoney(r[$index].ai)}} {{toMoney(d.ai)}} {{toPercent(dp.ai)}}
Darbdavio mokesčiai
Įmoka Sodrai {{toMoney(r[$index].ds)}} {{toMoney(d.ds)}} {{toPercent(dp.ds)}}
Sodros "grindys" {{toMoney(r[$index].sthreshold)}} {{toMoney(d.sthreshold)}} {{toPercent(dp.sthreshold)}}
Atlyginimas ant popieriaus {{toMoney(r[$index].value)}} {{toMoney(d.value)}} {{toPercent(dp.value)}}
Atlyginimas į rankas {{toMoney(r[$index].cash)}} {{toMoney(d.cash)}} {{toPercent(dp.cash)}}
Darbdavio mokesčių detalizavimas
Įmoka į Garantinį fondą {{toMoney(r[$index].gf)}} {{toMoney(d.gf)}} {{toPercent(dp.gf)}}
Įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą {{toMoney(r[$index].idif)}} {{toMoney(d.idif)}} {{toPercent(dp.idif)}}
Įmoka Nedarbo ir nelaimingų atsitikimų draudimui {{toMoney(r[$index].ndif)}} {{toMoney(d.ndif)}} {{toPercent(dp.ndif)}}
Darbdavio mokesčiai - PSD {{toMoney(r[$index].dpsd)}} {{toMoney(d.dpsd)}} {{toPercent(dp.dpsd)}}
Darbdavio mokesčiai - VSD {{toMoney(r[$index].dvsd)}} {{toMoney(d.dvsd)}} {{toPercent(dp.dvsd)}}
Darbdavio mokesčiai - Viso {{toMoney(r[$index].allm)}} {{toMoney(d.allm)}} {{toPercent(dp.allm)}}
Darbo vietos kaina darbdaviui {{toMoney(r[$index].alld)}} {{toMoney(d.alld)}} {{toPercent(dp.alld)}}
Reikia sumokėti
Mokesčių inspekcijai (VMI). Įmokos kodas - 1311 {{toMoney(r[$index].gpm)}} {{toMoney(d.gpm)}} {{toPercent(dp.gpm)}}
Sodrai. Įmokos kodas - 252 {{toMoney(r[$index].alls)}} {{toMoney(d.alls)}} {{toPercent(dp.alls)}}
Darbuotojui {{toMoney(r[$index].cash)}} {{toMoney(d.cash)}} {{toPercent(dp.cash)}}
Pasirinkimų paaiškinimai
 • Laukelyje "Atlyginimo dydis" įvedę  skaičių, turite pasirinkti: ar tai norimas atlyginimo dydis iki mokesčių išskaitymo ("ant popieriaus"), ar po mokesčių išskaitymo ("į rankas").
 • Darbo sutarties rūšies pasirinkimas darys įtaką darbdavio įmokų Sodrai tarifams.
 • NPD bus skaičiuojamas tik tuo atveju, jeigu laukelyje "Darbovietė" pasirinksite įrašą "pagrindinė".
 • Grafoje "Papildoma įmoka pensijos kaupimui" pasirinktas procento dydis priklauso nuo darbuotojo pasirinkto kaupimo varianto II-je pensijų pakopoje.
 • Laukelyje "Speciali darbingumo grupė" pasirinkite darbuotojo darbingumo, specialių poreikių ar neįgalumo lygį.
 • Vadovautis LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 7 punkto nuostatomis.
 • EIlutėje "Darbdavio įmokos sodrai grupė" pasirinkite įmonei priskirtą Sodros įmokų grupę.
 • Skaičiuoklės eilučių paaiškinimai

  Atlyginimo dydis

  Tai už kalendorinį mėnesį apskaičiuojamas ir priklausomai nuo darbuotojo pageidavimo (vieną arba du kartus per mėnesį) išmokamas darbo užmokestis. Atlyginimo dydis apskaičiuojamas vadovaujantis darbo sutartimi bei darbovietėje veikiančia darbo apmokėjimo ir skatinimo sistema.

  Atlyginimas ant popieriaus

  Tai prieš mokesčius ir kitas įstatymais reguliuojamas išskaitas apskaičiuoto darbo užmokesčio suma.

  Atlyginimas į rankas

  Tai darbo užmokesčio suma išmokama atskaičius darbdavio sumokamus darbuotojo mokesčius ir privalomas arba pageidaujamas išskaitas iš brutto atlyginimo.

  Darbo sutarties rūšis

  Tai darbdavio ir darbuotojo darbo santykius apibrėžiantis darbo sutarties variantas. Mokesčių ir įmokų dydžiui, o tai reiškia ir išmokamam atlyginimui į rankas, įtaką daro neterminuotos ir terminuotos darbo sutarties rūšys.

  Darbovietė

  Tai verslo subjektas, kurio darbo santykius su darbuotoju apibrėžia darbo sutartis. Pagrindinės ir nepagrindinės darbovietės sąvokos naudojamos parodyti kur darbuotojo atlygio apskaičiavime bus naudojamas Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD). Apskaičiuojant atlyginimo į rankas dydį nurodyti taikyti NPD galima tik vienoje darbovietėje (pagrindinėje).

  Papildoma įmoka pensijos kaupimui

  Tai procentinis dydis (tarifas), kuris naudojamas apskaičiuoti pinigų sumą pervedamą į II pakopos pensijų fondą. Darbuotojas gali pasirinkti kaupimui palaipsniui arba maksimaliam kaupimui priskirtusįmokos dydžius (tarifus). Pensijos kaupimą skatina ir valstybė, pervesdama papildomas įmokas už pensiją kaupiantį asmenį.

  Sodros „grindys“

  Sodros „grindys“ užtikrina mažai uždirbantiems gyventojams didesnes socialinio draudimo išmokas bei didesnę pensiją. Kai darbuotojo atlyginimas yra mažesnis nei patvirtinta minimali mėnesio alga (MMA), darbdavys privalo sumokėti ne tik draudėjo, bet ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas nuo sumos ne mažesnės nei MMA.

  Speciali darbingumo grupė

  Tai sveikatos sutrikimų turintiems gyventojams priskirta darbingumo grupė. Tokiems darbuotojams priklausomai nuo nustatyto sumažėjusio darbingumo lygio yra taikomas padidintas Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD). Taip pat papildomai yra suteikiamos kitos lengvatos.

  Darbdavio įmokų Sodrai grupė

  Tai sąrašas įmokų pagal nustatytus įmokų tarifus, kurias moka įmonė drausdama savo darbuotojus ir užtikrindama jiems išmokų gavimą nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo atvejais. Įmokų grupės tarifo dydžiai daro įtaką tik darbdavio mokamoms įmokoms ir darbo vietos kainai. Tai lengva patikrinti naudojantis Atlyginimų palyginimo skaičiuokle.

  Pilietybė

  Užsieniečiai Lietuvoje dirbantys pagal darbo sutartį ir turintys darbo vizą neturi prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Kai įmonėje dirbančio užsieniečio atlyginimas yra mažesnis nei patvirtinta minimali mėnesio alga (MMA), skirtingai nei Lietuvos piliečiams darbdavys taip pat neprivalo sumokėti apdraustojo PSD nuo sumos ne mažesnės nei MMA.

  Detalų atlyginimo skaičiuoklės eilučių bei rezultatų paaiškinimą galite rasti straipsnyje: Atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklės aprašymas.

  Atlyginimo skaičiuoklė 2023 bus publikuojama tada, kai bus parengti 2023 metais galiosiantys mokesčių tarifai.
  Sudėtingesnius sprendimus darbo apmokėjimo ir skatinimo klausimais galite surasti čia

  PASTABA: Skaičiuoklė atitinka visus galiojancius LR norminius aktus, tačiau  pateikti paaiškinimai susiję tik su šia skaičiuokle.


  Rekomenduojamos skaičiuoklės:
  Atostoginių skaičiuoklė
  Pvm skaičiuoklė

  Palikite komentarą

  Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.