Atlyginimo skaičiuoklė 2021

Ši algos skaičiuoklė skirta darbo užmokesčio dydžio ir mokesčių skaičiavimui nuo 2021-01-01. Susiskaičiuoti 2024 metų atlyginimą galite naudodami atlyginimo skaičiuoklė 2024

SKAIČIUOKLĖ

Atlyginimo dydis, €
Darbo sutarties rūšis
Darbovietė
Papildoma įmoka pensijos kaupimui
Speciali darbingumo grupė
Taikyti Sodros "grindis"
Darbdavio įmokos Sodrai grupė
Taikytinas NPD (Pritaikytas NPD) {{toMoney(r[$index].tnpd)}}
Darbuotojo mokesčiai
GPM - 20.00% {{toMoney(r[$index].gpm)}}
PSD - 6.98% {{toMoney(r[$index].psd)}}
VSD - 12.52% {{toMoney(r[$index].vsd)}}
Papildoma įmoka pensijos kaupimui {{toMoney(r[$index].ai)}}
Darbdavio mokesčiai
Įmoka Sodrai {{toMoney(r[$index].ds)}}
Sodros "grindys" {{toMoney(r[$index].sthreshold)}}
Atlyginimas "ant popieriaus" {{toMoney(r[$index].value)}}
Atlyginimas "į rankas" {{toMoney(r[$index].cash)}}
Darbdavio mokesčių detalizavimas
Darbdavio įmoka - GF 0.16% {{toMoney(r[$index].gf)}}
Darbdavio įmoka - IDIF 0.16% {{toMoney(r[$index].idif)}}
Darbdavio įmoka - Nedarbo DĮF 1.45% {{toMoney(r[$index].ndif)}}
Darbdavio mokesčiai - PSD {{toMoney(r[$index].dpsd)}}
Darbdavio mokesčiai - VSD {{toMoney(r[$index].dvsd)}}
Darbdavio mokesčiai - Viso {{toMoney(r[$index].allm)}}
Darbo vietos kaina darbdaviui {{toMoney(r[$index].alld)}}
Reikia sumokėti
Valstybinei mokesčių inspekcijai {{toMoney(r[$index].gpm)}}
Sodrai {{toMoney(r[$index].alls)}}
Darbuotojui {{toMoney(r[$index].cash)}}
Pasirinkimų paaiškinimai
 • Laukelyje "Atlyginimo dydis" įvedę  skaičių, turite pasirinkti: ar tai norimas atlyginimo dydis iki mokesčių išskaitymo ("ant popieriaus"), ar po mokesčių išskaitymo ("į rankas").
 • Darbo sutarties rūšies pasirinkimas darys įtaką darbdavio įmokų Sodrai tarifams.
 • NPD bus skaičiuojamas tik tuo atveju, jeigu laukelyje "Darbovietė" pasirinksite įrašą "pagrindinė".
 • Grafoje "Papildoma įmoka pensijos kaupimui" pasirinktas procento dydis priklauso nuo darbuotojo pasirinkto kaupimo varianto II-je pensijų pakopoje.
 • Laukelyje "Speciali darbingumo grupė" pasirinkite darbuotojo darbingumo, specialių poreikių ar neįgalumo lygį.
 • Vadovautis LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 7 punkto nuostatomis.
 • EIlutėje "Darbdavio įmokos sodrai grupė" pasirinkite įmonei priskirtą Sodros įmokų grupę.
 • Sudėtingesnius sprendimus darbo apmokėjimo ir skatinimo klausimais galite surasti čia
   
  PASTABA: Skaičiuoklė atitinka visus galiojancius LR norminius aktus, tačiau  pateikti paaiškinimai susiję tik su šia skaičiuokle.

  Rekomenduojamos skaičiuoklės:

  Atostoginių skaičiuoklė
  Pvm skaičiuoklė

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.