Individualios veiklos skaičiuoklė 2021

Ši skaičiuoklė skirta individualiai dirbančių asmenų vykdžiusių veiklą nuo 2021-01-01 iki 2022-01-01 mokesčių suskaičiavimui. Susiskaičiuoti 2022 metų IDV mokesčius galite naudodami Individualios veiklos skaičiuoklė 2022

INDIVIDUALIOS VEIKLOS SKAIČIUOKLĖ

Mokestinis periodas
Gautos pajamos, Eur
Ar gavote pajamų ES, EEE, DAIS?
Gautos pajamos ES, EEE, DAIS, Eur
Sąnaudų metodas
Faktinės sąnaudos, Eur
Ar esate draustas PSD?
Ar gaunate pensiją?
Papildoma įmoka pensijos kaupimui
Ar galite nemokėti VSD ir PSD?
Sumokėtas VSD, Eur
Sumokėtas PSD, Eur

Įmokos Sodrai+

Priskaičiuota VSD, Eur
Sumokėta VSD, Eur
Mokėti VSD, Eur (įmokų kodai)
Priskaičiuota PSD, Eur
Sumokėta PSD, Eur
Mokėti PSD, Eur (įmokų kodai)

Įmokos VMI+

Apmokestinamas pelnas, Eur
Gyventojo pajamų mokestis 15%, Eur
Pajamų mokesčio kreditas, Eur
Mokėti GPM, Eur (įmokų kodai)

Veiklos rezultatai

Viso mokesčių suma, Eur
Mokestinė našta (nuo gautų pajamų), %
Grynasis pelnas, Eur

Palyginimas pagal sanaudų metodą

Naudingesnis variantas (lyginant pelną), Eur
Grynasis pelnas 30% nuo pajamų atveju, Eur
Naudingesnis variantas (lyginant mokesčius), Eur
Mokesčių suma 30% nuo pajamų atveju, Eur
 

Individualios veiklos skaičiuoklės (IDV skaičiuoklės) pasirinkimų paaiškinimai:

Mokestinis periodas – tai mėnesis nuo kada pradėjote vykdyti individualią veiklą. Jeigu veiklą vykdote 12 arba daugiau mėnesių pasirinkite variantą “Pilni metai”.

Gautos pajamos – visos per nurodytą mokestinį periodą gautos veiklos pajamos. Jų dydis naudojamas įmokų ir mokesčių dydžio skaičiavimui.

Ar gavote pajamų ES, EEE, DAIS? – Pasirinkite variantą „Taip“ jeigu Europos sąjungai priklausančioje valstybėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje su kuria Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis gavote pajamų ir šiose valstybėse sumokėjote pajamų mokestį.

Gautos pajamos ES, EEE, DAIS – nurodykite pajamas gautas aukščiau aprašytose valstybėse (ES, EEE, DAIS). Šios pajamos turi būti įtrauktos į bendras gautas pajamas eilutėje „Gautos pajamos“.

Sąnaudų metodas – sudaro galimybę pasirinkti sąnaudų dydį, kuris bus naudojamas įmokų ir mokesčių dydžio skaičiavime. Pasirinkus 30% nuo pajamų variantą, mokesčiai ir įmokos bus apskaičiuotos skaičiavimuose naudojant 30% nuo deklaruojamųjų pajamų sudaranti sąnaudų dydį. Pasirinkus variantą „Faktinės“, skaičiuoklėje atsidarys nauja eilutė "Faktinės sąnaudos". Joje turite nurodyti apskaitytas ir dokumentais pagrįstas veiklos sąnaudas.

Svarbu – pasirinkus mokesčius ir įmokas skaičiuoti pagal Faktinių sąnaudų metodą, skaičiuoklė įvertins, kuris sąnaudų metodas naudingesnis. Rezultatai pateikiami skaičiuoklės apačioje papildomoje lentelėje "Palyginimas pagal sąnaudų metodą". Naudingesnis variantas skaičiuojamas lyginant du rodiklius: grynąjį pelną ir mokesčių sumą.

Ar esate draustas PSD – jeigu esate apdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu, pasirinkite variantą "Taip". Jeigu draustas nesate – pasirinkite atsakymą "Ne". Nuo jūsų pasirinkimo priklausys priskaičiuojamų PSD įmokų dydis.

Ar gaunate pensiją – jei esate pensijinio amžiaus arba gaunate netekto darbingumo ar šalpos pensiją šioje eilutėje pasirinkite atsakymą "Taip". Šis pasirinkimas leis jums pritaikyti nulinius PSD ir VSD įmokų dydžius.

Papildoma įmoka pensijos kaupimui – jeigu dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir pensiją kaupiate II-os pakopos pensijų fonde pasirinkite kokį įmokų tarifą kaupiate (2,7% ar 3,0%). Įmokų dalis sumokėta papildomai pensijai kaupti mažins priskaičiuotų įmokų ir mokesčių dydžius. Jeigu II-os pakopos pensijų fonde papildomai pensijos nekaupiate palikite skaičiuoklės siūlomą 0% įmokų tarifą.

Ar galite nemokėti VSD ir PSD – jeigu individualią veiklą vykdote pirmus kalendorinius metus ir anksčiau nesate vykdę žemės ūkio veiklos ar įsigiję verslo liudijimo pasirinkę variantą „Taip“ galėsite nemokėti VSD ir PSD įmokų. Svarbu – jeigu visai nesate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, PSD įmokas turėsite sumokėti.

Sumokėtas VSD – jeigu per mokestinį laikotarpį papildomai mokėjote Valstybinio socialinio draudimo įmokas, jų dydį reikia įrašyti šioje eilutėje.

Sumokėtas PSD – jeigu per mokestinį laikotarpį papildomai mokėjote Privalomo sveikatos draudimo įmokas, jų dydį reikia įrašyti šioje eilutėje.

VSD Įmokos kodai (Sodra)

Jums reikia sumokėti VSD, Eur

 

Įmokos rūšis Įmokos kodas
Einamosios įmokos 292
Delspinigiai 293
Baudos 294

PSD Įmokos kodai (Sodra)

Jums reikia sumokėti PSD, Eur

 

Įmokos rūšis Įmokos kodas
Einamosios įmokos 313
Praėjusių metų pajamų ir įsiskolinimo sumokėjimas. Einamosios įmokos 343
Praėjusių metų pajamų ir įsiskolinimo sumokėjimas. Delspinigiai 344
Praėjusių metų pajamų ir įsiskolinimo sumokėjimas. Baudos 345
 

GPM Įmokos kodai (VMI)

Jums reikia sumokėti GPM, Eur

 

Įmokos rūšis Įmokos kodas
Mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo 1441

Surenkamosios sąskaitos

Bankas Sąskaitos nr.

Sodra LT777300010129002656

VMI LT247300010112394300

Sodra LT337044060007740589

VMI LT057044060007887175

Sodra LT584010042403495020

VMI LT744010051001324763

Sodra LT027180300000690001

VMI LT327180000000141038

Sodra LT167230000000691047

VMI LT427230000000120025

Sodra LT617290000000691020

VMI LT787290000000130151

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.