Veiklos pinigų srautų ir skolų santykio rodiklis


Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Veiklos pinigų srautai
Skolos
Veiklos pinigų srautai / Skola, kartai

Sverto rodikliai (Leverage Ratios) taip pat vadinami ir finansinio sverto rodikliais (Financial leverage ratios) parodo įmonės finansavimo šaltinius, jų įtaką įmonės veiklai.

Veiklos pinigų srautų (VPS) ir skolų santykio rodiklis (OCF to debt ratio), priskiriamas ir padengimo rodiklių (coverage ratios) grupei, šiek tiek primena skolos santykio su EBITDA pelnu rodiklį (Debt/EBITDA ratio). taip yra, nes tiek EBITDA, tiek veiklos srautų dydžiai siekia parodyti panašias finansinies sąvokas. Tačiau VPS dydis išreiškia būtent veiklos pinigų srautą (o ne pelną) ir šiuo atveju palygina gaunamus įmonės pinigus su jos skolomis. Didesnė rodiklio reikšmė - stabilesnė įmonės padėtis. Atkreipiame dėmesį į tai, kad skolos sąvoka, gali būti suprantama ir tuo pačiu naudojama skaičiavimuose siauresne prasme, kaip viso finansinė skola.

Sverto rodikliai: Skolos santykis su EBITDA pelnu; Turto ir nuosavybės santykis; Palūkanų padengimo koeficientas; Nuosavybės koeficientas; Kapitalizacijos rodiklis; Grynoji vertė; Pastovus kapitalo; Auksinės balanso taisyklės; Finansinės priklausomybės; Pastovaus finansavimo; Nuosavybės koncentracijos; Ilgalaikių skolų - nuosavybės

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.