Apyvartinis kapitalas

Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Trumpalaikis turtas
Trumpalaikės skolos1
Apyvartinio kapitalo
dydis
 
 
Likvidumo rodikliai (Liquidity Ratios) parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė tuo įmonės gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, monė laikoma patikimesne. Įprastai yra skaičiuojami šie likvidumo rodikliai: bendrasis (current), kritinis (quick, acid test), absoliutus (absolute, cash). Šie rodikliai neretai dar priskiriami ir mokumo rodikliams. Likvidumas - Vertybinių popierių arba materialiųjų vertybių pavertimo (be žymių nuostolių iš anksto numatyta kaina) grynaisiais pinigais galimybė; įmonių, bankų sugebėjimas laiku atsiskaityti su partneriais.
 
Apyvartinis kapitalas (working capital, net working capital or NWC) tai skirtumas gaunamas iš trumpalaikio turto atėmus trumpalaikius įsipareigojimus. Šis skirtumas dar vadinamas likvidžiu kapitalu. Neigiamas dydis parodo, kad įmonė apyvartinius poreikius dengia ilgalaikėmis lėšomis, kas gali būti traktuojama kaip padidėjusios įmonės mokumo rizikos faktorius, taip pat kad įmonės kapitaliniai (investiciniai) poreikiai finansuojami trumpalaikiais metodais (kas rodo riziką neatsiskaityti su kreditoriais).
Neigiamas dydis gali būti traktuojamas kaip padidėjusios įmonės mokumo - likvidumo rizikos faktorius.
1 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Šį bei kitus finansinius rodiklius galėsite suskaičiuoti ir analizuoti įsigiję Finansinės analizės sistemą (spauskite čia) arba užsisakę individualios skaičiuoklės paruošimą (spauskite čia).

Rodiklio skaičiavimo formulę ir paaiškinimus anglų kalba galite surasti paspaudę nuorodą net working capital definition.

Likvidumo rodikliai: Bendrasis likvidumas; Kritinis likvidumas; Absoliutus likvidumas

Daugiau šioje kategorijoje: « Absoliutus likvidumo koeficientas

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.