Apyvartinis kapitalas


Skaičiuoklė skirta apyvartinio kapitalo dydžio suskaičiavimui naudojant trumpalaikio turto ir trumpalaikės skolos santykį.
Trumpalaikis turtas
Trumpalaikės skolos 1
Apyvartinio kapitalo dydis
 
Likvidumo rodikliai (Liquidity Ratios) parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė tuo įmonės gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, monė laikoma patikimesne. Įprastai yra skaičiuojami šie likvidumo rodikliai: bendrasis (current), kritinis (quick, acid test), absoliutus (absolute, cash). Šie rodikliai neretai dar priskiriami ir mokumo rodikliams. Likvidumas - Vertybinių popierių arba materialiųjų vertybių pavertimo (be žymių nuostolių iš anksto numatyta kaina) grynaisiais pinigais galimybė; įmonių, bankų sugebėjimas laiku atsiskaityti su partneriais.
 
Apyvartinis kapitalas (working capital, net working capital or NWC) tai skirtumas gaunamas iš trumpalaikio turto atėmus trumpalaikius įsipareigojimus. Šis skirtumas dar vadinamas likvidžiu kapitalu. Neigiamas dydis parodo, kad įmonė apyvartinius poreikius dengia ilgalaikėmis lėšomis, kas gali būti traktuojama kaip padidėjusios įmonės mokumo rizikos faktorius, taip pat kad įmonės kapitaliniai (investiciniai) poreikiai finansuojami trumpalaikiais metodais (kas rodo riziką neatsiskaityti su kreditoriais).
Neigiamas dydis gali būti traktuojamas kaip padidėjusios įmonės mokumo - likvidumo rizikos faktorius.
1 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Likvidumo rodikliai: Bendrasis likvidumas; Kritinis likvidumas; Absoliutus likvidumas

Daugiau šioje kategorijoje: Absoliutus likvidumo koeficientas »

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.