Ploto vienetų skaičiuoklė

Ploto vienetų skaičiuoklė skirta įvairių ploto skaičiavimo vienetų dydžių konvertavimui tarpusavyje.

PLOTO VIENETŲ SKAIČIUOKLĖ

Konvertuojamas ploto vnt.
Konvertuojamo ploto vnt dydis
Kvadratiniai milimetrai (mm²)
Kvadratiniai centimetrai (cm²)
Kvadratiniai decimetrai (dm²)
Kvadratiniai metrai (m²)
Kvadratiniai kilometrai (km²)
Akrai (ac)
Kvadratinės pėdos (ft²)
Hektarai (ha)
Kvadratiniai coliai (in²)
Kvadratinės mylios (mi²)
Kvadratiniai jardai (yd²)
Arai (a)
 

Plotas - tai Si sistemos (metrinės sistemos) dydis, apibrėžiantis dvimatės figūros užimamą erdvę išreištą ploto matavimo vienetais. Pagrindinis Si sistemos ploto vienetas yra kvadratinis metras, kurio simbolis yra m².

Aukščiau esanti skaičiuoklė (konverteris) leis jums greitai ir nesudėtingai sužinoti populiariausių ploto matavimo vienetų reikšmes įvedus jūsų žinomo vieneto dydį. Skaičiuoklės pagalba galėsite konvertuoti arus į hektarus, sužinosite kiek kvadratinių centimetrų yra kvadratiniame metre arba greitai paversite kvadratinius metrus į arus. Taip pat galėsite konvertuoti imperinės matavimo sistemos vienetus į Lietuvoje dažniau naudojamus metrinės sistemos dydžius. Pavyzdžiui kiek hektarų sudaro kvadratinę mylią arba, kiek arų turi kvadratinis jardas. Ir tai sužinosite pirmoje skaičiuoklės eilutėje („Konvertuojamas ploto vnt.“) pasirinkę ploto matavimo vienetą, kurio reikšmę jau žinote ir, kurį ketinate konvertuoti į kitus skaičiuoklėje pateiktus ploto matavimo vienetus, o antroje eilutėje („Konvertuojamo ploto vnt. dydis“) nurodę pasirinkto vieneto reikšmę.

Dažniausiai ploto matų skaičiuoklėje naudojami matavimo vienetai

Kvadratinis metras
Tai pagrindinis metrinės ploto matavimo sistemos vienetas naudojams daugelyje pasaulio valstybių, skaičiuojant dvimatės erdvės plotą (pavyzdžiui patalpos grindų plotas). Kvadratinis metras žymimas simboliu m².

Aras
Tai ploto matavimo vienetas dažniausiai naudojamas namų valdos žemės sklypo ploto matavimui. Vienas Arą sudaro šimtas kvadratinių metrų (100m²). Arai kaip ploto matavimo vienetai dažniau naudojami Europos šalyse. Kituose žemynuose aras nėra populiarus. Tarptautinis aro simbolis yra a.

Hektaras
Ploto matas naudojamas žemes ūkio paskirties sklypų ploto apskaičiavimui. Vienas hektaras yra lygus 10000 kvadratinių metrų arba šimtui arų. Hektaro simbolis – ha.

Kvadratinė pėda
Imperinės ploto matavimo sistemos vienetas. Kvadratinė pėda nėra populiarus ploto matavimo vienetas Lietuvoje ir kitose Si matavimo sistemą naudojančioje šalyse. Tačiau šis ploto matavimo dydis yra plačiai naudojamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Indijoje, Kanadoje ir kitose imperinės matavimo sistemos vienetus erdvės ploto skaičiavimuose naudojančiose valstybėse. Kvadratinė pėda žymima simboliu ft².

Akras
Kaip ir kvadratinė pėda, akras yra imperinei sistemai priskiriamas matavimo dydis, kurio tarptautinis simbolis yra ac. Akrais dažiausiai matuojams žemės sklypo plotas.

Besinaudojant ploto matų skaičiuokle gali būti naudinga žemiau pateikta informacija

Pirmiausia žinokime, kad tokie ploto matai kaip kvadratinė pėda, kvadratinis colis, kvadratinis jardas yra pateikti lietuvių kalba. Tačiau naudojantis informacija internete ar kitur, labai dažnai juos rasime pateiktus anglų kalba ir žinoma jie bus rašomi kitaip.

Tai verta žinoti. Kvadratinis colis angliškai square inch ir trumpinamas kaip in², kvadratinė pėda angliškai square foot ir trumpinama kaip ft², kvadratinis jardas angliškai square yard ir trumpinamas kaip yd². Akras anglų kalba rašoma „acre“. Kvadratinė mylia angliškai rašoma kaip square mile ir trumpinama kaip sq mi arba mi².

Naudinga žinoti, kvadratinė mylia tai 640 akrų, o akras tai 4840 kvadratinės jardai, arba 43560 kvadratinės pėdos. Kvadratinė pėda tai 144 kvadratiniai coliai. Priklausomybės būtų tokios:

1 kvadratinė mylia = 640 akrai
1 akras = 4840 kvadratiniai jardai = 43560 kvadratinės pėdos
1 kvadratinis jardas = 9 kvadratnės pėdos = 1296 kvadratiniai coliai
1 kvadratinė pėda = 144 kvadratiniai coliai

 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.