Dividendų pelningumo koeficientas


Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Dividendai
Kapitalizacija
Dividendų pelningumo koeficientas, %
 
Investiciniai rodikliai (Investor Ratios, Capital Market Ratios) dar vadinami rinkos vertės ar kapitalo rinkos rodikliais parodo kiek įmonė vertinga kaip nuosavybės / investavimo objektas.
 
Dividendų pelningumo koeficientas (Dividend yield) skaičiuojamas kaip santykis tarp išmokamų dividendų ir įmonės akcijų rinkos vertės (kapitalizacija), šis santykis parodo investicinę grąžą. Rodiklį taip pat galima paskaičiuoti dividendus tenkančius vienai akcijai (DPS, dividends per share) padalinus iš įmonės akcijos rinkos kainos.  Kapitalizaciją (įmonės rinkos vertę) galite paskaičiuoti (Įmonės kapitalizacija arba įmonės rinkos vertė).

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Investiciniai rodikliai: Balansinė įmonės vertė; Dividendų padengimo rodiklis; Vienos akcijos pelno augimo keoficientas; Veiklos pinigų srauto tenkančio vienai akcijai koeficientas; Pelno tenkančio vienai akcijai koeficientas; PEG (P/E pelno augimo) rodiklis; Akcijos tikrosios vertės koeficientas; Įmonės vertės ir pardavimų santykio koeficientas; Įmonės vertės ir EBITDA santykis; Įmonės vertės ir EBIT santykis; Įmonės vertė; Įmonės kapitalizacija arba įmonės rinkos vertė; Dividendų tenkančių vienai akcijai koeficientas; Dividendų išmokėjimo koeficientas; Akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas; Akcijos buhalterinė vertė; Akcijos tikroji vertė; Akcijos rinkos kainos ir grynojo pelno koeficientas (P/E); Akcijos rinkos kainos ir pardavimo pajamų koeficientas (P/S)

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.