Kritinio likvidumo koeficientas


Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Trumpalaikis turtas
Trumpalaikės skolos 1
Atsargos 2
Kritinis likvidumo koeficientas
 
Likvidumo rodikliai (Liquidity Ratios) parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė tuo įmonės gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, monė laikoma patikimesne. Įprastai yra skaičiuojami šie likvidumo rodikliai: bendrasis (current), kritinis (quick, acid test), absoliutus (absolute, cash). Šie rodikliai neretai dar priskiriami ir mokumo rodikliams. Likvidumas - Vertybinių popierių arba materialiųjų vertybių pavertimo (be žymių nuostolių iš anksto numatyta kaina) grynaisiais pinigais galimybė; įmonių, bankų sugebėjimas laiku atsiskaityti su partneriais.
 
Kritinio likvidumo koeficientas (Quick Ratio, Acid Test), dar vadinamas skubaus padengimo koeficientu, parodo įmonės sugebėjimą greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus, tam iš trumpalaikio turto yra atimamos atsargos kaip mažai likvidus turtas. Manoma, kad neturėtų būti didelių skirtumų tarp einamojo ir kritinio likvidumo rodiklių. Koeficiento dydis parodo kiek 1-nas trumpalaikių įsipareigojimų litas dengiamas greitai realizuojamu trumpalaikiu turtu (atėmus atsargas). Vertinant šį rodiklį labai svarbu žinoti kiek kokybiškai yra apskaitomos pirkėjų skolos įmonėje.
 
Žemesnė nei 0.5 reikšmė laikoma nepatenkinama, o tarp 1.0 ir 1.5 normali.
1 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
2 Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys.

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Likvidumo rodikliai: Bendrasis likvidumas; Absoliutus likvidumas; Apyvartinis kapitalas

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.