Nuosavybės koeficientas (Equity ratio)


Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose

 

Nuosavas kapitalas
Turtas
Nuosavybės koeficientas (Equity ratio), %
 
Sverto rodikliai (Leverage Ratios) taip pat vadinami ir finansinio sverto rodikliais (Financial leverage ratios) parodo įmonės finansavimo šaltinius, jų įtaką įmonės veikla
 
Nuosavybės koeficientas gali būti vadinamas dar ir akcininkų nuosavybės koeficientu, palygina nuosavo kapitalo dydį su viso įmonės turtu. Šis santykis parodo kokia dalimi turtas suformuotas iš nuosavų įmonės lėšų. Dydžius, reikalingus paskaičiuoti šį rodiklį, lengvai rasite balansinėje ataskaitoje. Rodiklio reikšmė yra svarbi įmonės uždarymo atveju, kadangi parodo kokia turto dalis gali atitekti savininkams.

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Sverto rodikliai: Veiklos pinigų srautų ir skolų santykio rodiklis; Skolos santykis su EBITDA pelnu; Turto ir nuosavybės santykis; Palūkanų padengimo koeficientas; Kapitalizacijos rodiklis; Grynoji vertė; Pastovus kapitalo; Auksinės balanso taisyklės; Finansinės priklausomybės; Pastovaus finansavimo; Nuosavybės koncentracijos; Ilgalaikių skolų - nuosavybės

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.