Skaičiuoklių kainos

PARDUODAMŲ SKAIČIUOKLIŲ SĄRAŠAS

Nr. SKAIČIUOKLĖS PAVADINIMAS Kaina  SKAIČIUOKLĖS PASKIRTIS IR ESMĖ
 Vidutinėms ir didelėms įmonėms
 Skaičiuoklės Vidutinėms ir didelėms įmonėms demonstracinė versija. Atsisiųsti.
1
Auditum FAS_VD_10
Finansinės analizės sistema vidutinėms ir didelėms įmonėms
 
70 €

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti vidutinių  ir didelių įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 10-ies finansinių metų laikotarpį. Skaityti daugiau

2
Auditum FAS_VD_5
Finansinės analizės sistema vidutinėms ir didelėms įmonėms
 
70 €

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti vidutinių  ir didelių įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 5-ių finansinių metų laikotarpį. Skaityti daugiau

3
Auditum FAS_VD_3/4
Finansinės analizės sistema vidutinėms ir didelėms įmonėms
 
 70 €

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti vidutinių  ir didelių įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 3-ų finansinių metų laikotarpį. Analizuojami metiniai ir  ketvirtiniai duomenys. Skaityti daugiau

4
Auditum FAS_VD_1/12
Finansinės analizės sistema vidutinėms ir didelėms įmonėms
 
 70 € 

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti vidutinių  ir didelių įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 1-ius finansinius metus ir kiekvieną laikotarpio mėnesį. Skaityti daugiau

Mažoms įmonėms
Skaičiuoklės Mažoms įmonėms demonstracinė versija. Atsisiųsti.
5 Auditum FAS_MA_10
Finansinės analizės sistema mažoms įmonėms
 
60 €

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti mažų įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 10-ies finansinių metų laikotarpį. Skaityti daugiau

6
Auditum FAS_MA_5
Finansinės analizės sistema mažoms įmonėms
 
60 €

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti mažų įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 5-ių finansinių metų laikotarpį. Skaityti daugiau

7
Auditum FAS_MA_3/4
Finansinės analizės sistema mažoms įmonėms
 
60 € 

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti mažų įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 3-ų finansinių metų laikotarpį. Analizuojami metiniai ir  ketvirtiniai duomenys. Skaityti daugiau

8
Auditum FAS_MA_1/12
Finansinės analizės sistema mažoms įmonėms
 
 60 € 

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti mažų įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 1-ius finansinius metus ir kiekvieną laikotarpio mėnesį. Skaityti daugiau

Labai mažoms įmonėms
Skaičiuoklės Labai mažoms įmonėms demonstracinė versija. Atsisiųsti.
9
Auditum FAS_LB_10
Finansinės analizės sistema labai  mažoms įmonėms
 
30 €

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti labai mažų įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 10-ies finansinių metų laikotarpį. Skaityti daugiau

10
Auditum FAS_LB_5
Finansinės analizės sistema labai  mažoms įmonėms
 
30 €

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti labai mažų įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu. Analizę galima atlikti  už 5-ių finansinių metų laikotarpį. Skaityti daugiau

11
Auditum FAS_LB_3/4
Finansinės analizės sistema labai  mažoms įmonėms
 
      30 € 

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti labai mažų įmonių  finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu.   Analizę galima atlikti  už 3-ų finansinių metų laikotarpį. Analizuojami metiniai ir  ketvirtiniai duomenys. Skaityti daugiau

12
Auditum FAS_LB_1/12
Finansinės analizės sistema labai  mažoms įmonėms
 
 30 €

Finansinės analizės skaičiuoklė skirta analizuoti labai mažų įmonių finansinę būklę ir rezultatus metinių finansinių ataskaitų (galiojančių nuo 2016 metų) pagrindu.  Analizę galima atlikti  už 1-ius finansinius metus ir kiekvieną laikotarpio mėnesį. Skaityti daugiau

Visoms įmonėms
13 Finansinių rezultatų ir ataskaitų prognozavimo modelis (Auditum PRG) 80 € Finansinių rezultatų ir ataskaitų prognozavimo modelis: suskaičiuoja pagrindinius planuojamus sutrumpintų P/N ataskaitos, Balanso ir Grynųjų pinigų srautų ataskaitų straipsnius einamiesiems metams ir keturiems metams į priekį; planuojamus rezultatus galima modeliuoti 17-ai rodiklių, pasirenkant 21-o koeficiento absoliučius ar santykinius pokyčius. Skaityti daugiau...
14 Darbo apmokėjimo ir skatinimo sistema kompleksinių rodiklių pagrindu (Auditum DAPS/KR) 40 € Darbo apmokėjimo ir skatinimo sistema: apskaičiuoja pastovų ir kintamą darbo užmokestį, priklausančius nuo nustatytų individualių koeficientų darbuotojui ir pasirinktų finansinių rodiklių vykdymo padalinio ar įmonės lygyje; veikia rodiklių reikšmingumo ir svorio koeficientai; įdiegtas papildomo (de)premijavimo funkcionalumas. Skaityti daugiau...
15 Laikinė-premijinė darbo apmokėjimo ir skatinimo sistema (Auditum DAPS/LP) 50 € Darbo apmokėjimo ir skatinimo sistema: apskaičiuoja pastovų ir kintamą darbo užmokestį; menėsines, ketvirtines ir metines premijas; nustato maksimalų darbo užmokesčio fondą, priklausomai nuo pasirinkto finansinio rodiklio vykdymo. Skaičiavimai atliekami įmonės, trijų jos padalinių ir devynių subpadalinių lygiuose. Skaityti daugiau...
Įmonėms dirbančioms pagal TAS
16 Metinių finansinių rezultatų analizės sistema (Auditum ratio 100) 60 € Metinių finansinių rezultatų analizės skaičiuoklė: suskaičiuoja 121-ą finansinį rodiklį; suskirsto rodiklius į 6-ias grupes; pateikia skaičiavimo formules, rodiklių paaiškinimus, normatyvinius dydžius; analizuoja 5-ių metų laikotarpį; grafiškai atvaizduoja pagrindinių rodiklių kitimą. Pritaikyta finansinių ataskaitų naudotų iki 2016 metų analizei. Skaityti daugiau...
17 Metinių finansinių rezultatų analizės ir ataskaitų prognozavimo sistema (Auditum 100 & PRG) 80 € Metinių finansinių rezultatų, rodiklių bei ataskaitų analizės sistema  ir prognozavimo modelis 5-iems metams, pilnai apjungiantis  Auditum Ratio 100 ir Auditum PRG funkcionalumą ir galimybes Skaityti daugiau...
18 Mėnesinių finansinių rezultatų analizės sistema su pinigų srautais (Auditum ratio 100/12/CF) 70 € Mėnesinių finansinių rezultatų analizės sistema: skaičiuoja 121-ą finansinį rodiklį; suskirsto rodiklius į 6-ias grupes; pateikia skaičiavimo formules, rodiklių paaiškinimus, normatyvinius dydžius; analizuoja 12-os mėnesių laikotarpį; sudaro supaprastintą Pinigų srautų ataskaitą už analizuojamą laikotarpį. Skaityti daugiau...
19 Mėnesinių finansinių rezultatų analizės sistema su grafikais (Auditum ratio 100/12) 70 € Mėnesinių finansinių rezultatų analizės sistema: skaičiuoja 121-ą finansinį rodiklį; suskirsto rodiklius į 6-ias grupes; pateikia skaičiavimo formules, rodiklių paaiškinimus, normatyvinius dydžius; analizuoja 12-os mėnesių laikotarpį; grafiškai atvaizduoja pagrindinių rodiklių kitimą. Skaityti daugiau...
20 Metinių ir mėnesinių finansinių rezultatų analizės sistema (Auditum ratio 100/12/5) 70 € Metinių ir mėnesinių finansinių rezultatų analizės sistema: skaičiuoja 121-ą finansinį rodiklį; suskirsto rodiklius į 6-ias grupes; pateikia skaičiavimo formules, rodiklių paaiškinimus, normatyvinius dydžius; analizuoja 12-os mėnesių laikotarpius, kurie apjungiami į ketvirtinius ir metinius rezultatus kiekvienais iš 5-ių analizuojamų metų. Skaityti daugiau...
21 Metinių finansinių rezultatų analizės sistema anglų kalba (Auditum Ratio Set 50) 40 € Metinių finansinių rezultatų analizės sistema: suskaičiuoja 50-imt populiariausių finansinių rodiklių; suskirsto rodiklius į 4-ias grupes; pateikia skaičiavimo formules, rodiklių paaiškinimus, normatyvinius dydžius; analizuoja 3-ų metų laikotarpį. Skačiuoklė paruošta vadovaujantis bendriausiais vakarų šalyse naudojamais standartais ir pateikiama anglų kalba. Skaityti daugiau...
22 Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozavimas 40 € Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozavimo įrankis, pagal trejų metų duomenys suskaičiuoja galimus ataskaitos variantus keturiais statistiniais būdais sekantiems finansiniams metams, leidžia pasirinkti bazinį variantą ir jį koreguoti. Skaityti daugiau...

* Įmonės skirstomos vadovaujantis 1-ju Verslo apskaitos standartu "Finansinė atskaitomybė".

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.