Auksinės balanso taisyklės koeficientas


Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Turtas
Ilalaikis turtas
Trumpalaikės skolos 1
Auksinės balanso taisyklės koeficientas

Sverto rodikliai (Leverage Ratios) taip pat vadinami ir finansinio sverto rodikliais (Financial leverage ratios) parodo įmonės finansavimo šaltinius, jų įtaką įmonės veikla
 
Auksinės balanso taisyklės koeficientas kokiu lygiu ilgalaikis turtas finansuojamas pastoviu kapitalu (nuosavomis lėšomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais).
 
Rezultatas laikomas geru kuomet yra lygus 1 ar arti jo.
 
1 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Sverto rodikliai: Veiklos pinigų srautų ir skolų santykio rodiklis; Skolos santykis su EBITDA pelnu; Turto ir nuosavybės santykis; Palūkanų padengimo koeficientas; Nuosavybės koeficientas; Kapitalizacijos rodiklis; Grynoji vertė; Pastovus kapitalo; Finansinės priklausomybės; Pastovaus finansavimo; Nuosavybės koncentracijos; Ilgalaikių skolų - nuosavybės
 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.