Bendrasis pelningumas


Ši skaičiuoklė skirta bendrojo pelningumo keoficiento suskaičiavimui
Pardavimų savikaina
Pardavimo pajamos
Bendrasis pelningumas, %
 
Pelningumo rodikliai (Profitability Ratios) gausi finansinių rodiklių grupė. Vieni populiariausių yra pardavimų, turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai. Turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai dažnai dar vadinami grąžos rodikliais. Rodikliai padeda savininkams/investuotojams įvertinti įmonės naudingumą.
 
Bendrasis pelningumas (Gross Margin) tai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatus apibūdinančių pelningumo rodiklių. Bendrojo pelningumo (Gross (Profit) Margin) rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų litui tenka bedrojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Šis rodiklis leidžia lengvai palyginti konkurentų veiklos rezultatus. Žemas rodiklio dydis gali reikšti problemas įmonės kainodaroje, negalėjimą kontroliuoti gamybos kaštus.
 

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Pelningumo rodikliai: Efektyvi pelno mokesčio norma; Pelnas prieš apmokestinimą (EBT); Veiklos pelnas tenkantis turtui; Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją; Pelnas tenkantis ilgalaikei skolai; Veiklos pelnas arba pelnas prieš palūkanas ir mokesčius; Pelningumas prieš apmokestinimą; Grynasis pelningumas; Veiklos (EBIT) pelningumas; EBITDA pelningumas; Turto (ROA) pelningumas; Pastovaus kapitalo (ROCE) pelningumas; Nuosavo kapitalo (ROE) pelningumas; Investicijų (ROI) pelningumas

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.