Atsargų apyvartumo dienomis rodiklis


Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Pardavimo savikaina 1
Atsargos 2
Atsargų apyvartumo dienomis koeficientas 3
 
Apyvartumo rodikliai (Activity Ratios, Efficiency Ratios), dar vadinami veiklos ar veiklos efektyvumo rodikliais, parodo kaip greitai turto ar įsipareigojimų rodiklis padaro pilną apyvartą (dažniausiai lyginama su pardavimais ar pardavimų savikaina). Apyvartumas skaičiuojamas kartais (kaip taisyklė per metus), taip pat dažnai dienomis. Rodiklį įtakoją veiklos dydžio apimtis ir pardavimo-realizavimo greitis.
 
Atsargų apyvartumo dienomis rodiklis (Days inventory outstanding) parodo per kiek dienų bus realizuotos turimos atsargos, esant nurodytoms pardavimų apimtims. Koeficientą siūlome skaičuoti nuo pardavimų savikainos, kadangi būtent savikaina yra įvertinamas atsargų dydis įmonėje.
 
Kuo mažesnis tuo geresnis, tačiau turi nekenti pardavimų kokybei.
 
1 Skaičiuojant koeficientą taip pat gali būti imama ir pardavimų pajamos (bet ne pardavimų savikaina).
 
2 Skaičiuojant koeficientą taip pat gali būti imama ir vidutinė periodo atsargų vertė (bet ne vertė ataskaitinio periodo pabaigai).
 
3 Kita formulė būtų : (Atsargos2 / Pardavimo savikaina1) * 365. Skaičiuojant metinį apyvartumą gali būti naudojamas ir 360 dienų skaičius metuose.

Suskaičiuoti daugiau finansinių rodiklių bei analizuoti gautus rezultatus galite naudodami sudėtingesnes skaičiuokles. Jų sąrašą rasite čia.

Apyvartumo rodikliai: Ilglaikio turto apyvartumas; Nuosavo kapitalo apyvartumas; Pardavimai tenkantys vienam darbuotojui; Pinigų ciklas; Pirkėjų skolų apyvartumas; Atsargų apyvartumas; Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas; Pirkėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumas; Skolų tiekėjams apyvartumo dienomis koeficientas; Turto apyvartumas; Apyvartinio kapitalo apyvartumas

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.