Atostoginių skaičiuoklė

Atostoginių skaičiuoklė (1)

Atostoginių skaičiuoklė

Atostoginių skaičiuoklė skirta jūsų atostoginių dydžiui ant popieriaus suskaičiuoti. Norėdami sužinoti kiek atostoginių į rankas jums priklauso, šioje skaičiuoklėje suskaičiuotą atostoginių ant popieriaus dydį perkelkite į Atlyginimo skaičiuoklės eilutę Atlyginimo dydis ant popieriaus ir suskaičiuotas atlyginimas į rankas atitiks jums priklausantį atostoginių į rankas dydį.
 

ATOSTOGINIŲ SKAIČIUOKLĖ

Jūsų darbo užmokestis Nurodykite paskutinių trijų mėnesių savo brutto darbo užmokestį ("ant popieriaus").

Pirmas mėnuo, EUR
Antras mėnuo, EUR
Trečias mėnuo, EUR

Dirbtų darbo dienų skaičius Nurodykite per paskutinius tris mėnesius dirbtų darbo dienų skaičių.

Pirmas mėnuo
Antras mėnuo
Trečias mėnuo

Darbo dienos atostogų metu Nurodykite darbo dienų skaičių jūsų atostogų metu.

Darbo dienų skaičius

Jūsų atostoginių dydis Čia nurodytas jūsų brutto ("ant popieriaus") atostoginių dydis.

Atostoginių dydis, EUR

Tarpiniai skaičiavimų rezultatai

Visas darbo užmokesčio dydis, EUR
Visas darbo dienų skaičius
Vienos darbo dienos užmokesčio dydis, EUR

Papildomi duomenys

 

Atostoginių skaičiuoklės pasirinkimų paaiškinimai:

Jūsų darbo užmokestis
Pirmose trejose atostoginių skaičiuoklės eilutėse įveskite savo trijų prieš atostoginių apskaičiavimo mėnesį buvusių brutto (prieš mokesčius) atlyginimų dydžius.

Dirbtų darbo dienų skaičius
Ketvirtoje, penktoje ir šeštoje skaičiuoklės eilutėse įveskite trijų mėnesių (buvusių prieš atostoginių apskaičiavimo mėnesį) faktiškai dirbtų darbo dienų skaičių.
 
Darbo dienos atostogų metu
Šioje eilutėje nurodykite darbo dienų skaičių per kalendorinį atostogų laikotarpį. Darbo dienų skaičius atostogų metu priklauso nuo įvairių faktorių aprašytų LR Darbo kodekse. Tačiau vienoje darbovietėje dirbus vienerius metus darbuotojui turi būti suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimties (20) darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu buvo dirbama 5 darbo dienas per savaitę).
 
Rezultatų paaiškinimai.
Eilutėje "Visas darbo užmokesčio dydis, EUR" pateiktas visas per paskutinius tris mėnesius uždirbtas jūsų darbo užmokestis. Šis dydis naudojamas 1-os darbo dienos užmokesčiui apskaičiuoti.
 
Eilutėjje "Visas darbo dienų skaičius" pateiktas visas per paskutinius tris mėnesius dirbtų darbo dienų kiekis. Šis dydis taip pat naudojamas 1-os darbo dienos užmokesčiui apskaičiuoti.
 
"Vienos darbo dienos užmokesčio dydis, EUR" eilutėje pateiktas vidutinis vienos darbo dienos darbo užmokestis atostogų metu.
 
Eilutėje "Atostoginių dydis, EUR" nurodytas jums priklausantis brutto (prieš mokesčius) atostoginių dydis.Rekomenduojamos skaičiuoklės:

Darbo užmokesčio skaičiuoklė
PVM skaičiuoklė
Skaityti daugiau ...
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą