Likvidumo rodikliai

Bendrasis likvidumo rodiklis

Bendrasis likvidumo koeficientas (Current Ratio) dažnai nuo angliško žodžio “current” dar vadinamas ir einamuoju likvidumo koeficientu naudojamas įvertinti galimybes trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kartu su kritinio likvidumo koeficientu tai vieni dažniausiai analizėje naudojamų likvidumo grupės dydžių. Duomenys reikalingi šiam rodikliui paskaičiuoti randami balansinėje ataskaitoje. Kaip ir sako rodiklio pavadinimo žodis, tai bendriausias šios grupės rodiklis, kuris vieną su kitu lygina labai stambias ir bendras įmonės turto ir įsipareigojimų straipsnių grupes. Skaičiuojant jį trumpalaikis turtas dalinamas iš trumpalaikių įsipareigojimų. Svarbu žinoti, kad paskaičiuoto rodiklio rezultatas neatspindi trumpalaikio turto kokybės. Todėl siekiant tikslesnių rezultatų arba turint pagrįstų abejonių būtina trumpalaikio turto analizė. Kaip ir kiti likvidumo grupės rodikliai, taip ir šis svarbiausias yra įmonės kreditoriams, ypač trumpalaikiams, kadangi parodo įmonės gebėjimą vykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus. Labai svarbu šiuos rodiklius vertinti lyginant vieną su kitu, ypač kritinio likvidumo rodiklį su bendruoju.
 
Skaityti daugiau ...

Kritinio likvidumo rodiklis

Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio, Acid test ratio) taip pat vadinamas ir rodikliu (kritinis likvidumo rodiklis) parodo įmonės gebėjimą, esant aplinkybių spaudimui, skubiai padengti savo trumpalaikius įsipareigojimus. Duomenys reikalingi šiam rodikliui paskaičiuoti lengvai randami balansinėje ataskaitoje. Lyginant šį rodiklį su einamuoju įmonės likvidumo rodikliu, kuris šiam tikslui (įvertinti likvidumo lygį) taip pat naudojamas, galime pastebėti, kad skaičiuojant rodiklį yra griežtai įvertinamas įmonės turto likvidumas. Tai padaroma iš skaičiavimo eliminuojant įmonės atsargas, kadangi dažniausiai įmonės atsargos negali būti per trumpą laiką realizuotos nepatiriant didesnių nuostolių. Būtent ši priežastis ir lemia, kad jos neimamos domėn. Skaičiuojant rodiklį įmonės atsargos dažniausiai prilyginamos balansiniam straipsniui "Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys". Rodiklis dažnai naudojamas, kuomet įmonės piniginiai resursai minimalūs, ir yra poreikis patikrinti įmonės likvidumą. Atliekamas, galima sakyti, tam tikras testas, todėl angliškai šis rodiklis dar vadinamas ir “acid test ratio”.
 
Skaityti daugiau ...

Apyvartinis kapitalas (NWC)

Apyvartinis kapitalas dar vadinamas ir likvidžiu kapitalu (working capital, net working capital, NWC) čia suprantamas kaip įmonės finansinis rodiklis parodantis skirtumą tarp trumpalakio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų. Taigi tai skirtumas tarp dviejų finansinių dydžių kurie lengvai randami įmonės balansinėje ataskaitoje. Turime pastebėti, kad tai įprastas plačioje vartosenoje termino supratimas. Atkreipkime dėmesį į tai, kad be “working capital” ar “net working capital” sąvokų dar naudojama ir “gross working capital” sąvoka, kuri į lietuvių kalbą taip pat verčiama kaip apyvartinis kapitalas. Bet dėmesio - šis apyvartinis kapitalas (gross working capital) yra ne skirtumas tarp minėtų aukščiau dydžių, bet visas įmonės turimas trumpalaikis turtas. Todėl esant abejonėms visada pasiaiškinkite koks apyvartinio kapitalo apibrėžimas naudojamas konkrečiu atveju.
 
Skaityti daugiau ...